Grupa terapeutyczna dla osób z Zespołem Aspergera

Grupa terapeutyczna dla osób z Zespołem Aspergera

Rozpoczynamy nabór do otwartej grupy terapeutycznej dla osób z zespołem Aspergera.

Każde spotkanie trwa 90 minut. 

Prowadzimy również TUS dla dzieci i młodzieży.

Udział w grupie poprzedzony jest konsultacją z prowadzącym.

Zapraszamy osoby które:

Praca w grupie terapeutycznej stanowi okazję do przyjrzenia się sobie i lepszego rozumienia relacji z innymi ludźmi. Doświadczenie zdobywane w trakcie sesji grupowych sprzyja uczeniu się, i przekraczaniu własnych ograniczeń, oraz pozwala wypracować nowy, konstruktywny sposób emocjonalnego reagowania i funkcjonowania w kontaktach z innymi.

Cena: 90 zł/spotkanie

Nasi specjaliści: