Diagnoza dzieci i młodzieży

Diagnoza dzieci i młodzieży

Psycholog dziecięcy zajmuje się diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży, a także poradnictwem rodzicielskim. Pierwsze spotkanie z psychologiem dziecięcym to wywiad z rodzicami, który obejmuje informacje na temat rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/szkolnym. Młodsze dzieci zapraszane są wraz z rodzicami na drugie spotkanie, nastolatki zazwyczaj przychodzą wraz z rodzicami już na pierwsze spotkanie. Po zebraniu wywiadu psycholog przekazuje propozycję planu diagnostycznego lub terapeutycznego.

Diagnoza psychologiczna zazwyczaj obejmuje 1-2 spotkania z rodzicami oraz od 2 do 4 spotkań z dzieckiem. W razie potrzeby psycholog kieruje dziecko na konsultację psychiatryczną, pedagogiczną, logopedyczną. Diagnoza stawiana jest w oparciu o informacje z wywiadu z rodzicami i dzieckiem oraz testy psychologiczne. Po zakończonym procesie diagnostycznym planowane są oddziaływania terapeutyczne.

Prowadzimy diagnozę i terapię w następujących obszarach:

Prowadzimy również diagnozę dojrzałości przedszkolnej i szkolnej:

Diagnoza dojrzałości szkolnej dzieci 5-cio i 6-cioletnich. Badania gotowości szkolnej mają na celu ocenę rozwoju umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia zerówki lub pierwszej klasy. Warto się na nie zgłaszać już od początku roku kalendarzowego, aby móc zastosować odpowiednie oddziaływania terapeutyczne, jeśli dziecko nie będzie wystarczająco gotowe do podjęcia obowiązku szkolnego.

Diagnoza dojrzałości przedszkolnej dzieci 3 i 4 letnich. Badania dojrzałości przedszkolnej będą pomocne, gdy:

Diagnoza dojrzałości szkolnej zazwyczaj składa się z 1 z rodzicami, dwóch spotkań indywidualnych z dzieckiem, sporządzenia pisemnej opinii psychologicznej.

Diagnoza dojrzałości przedszkolnej zazwyczaj składa się 2 spotkań z rodzicami i dwóch spotkań z dzieckiem.

Cena diagnozy:

Specjaliści prowadzący diagnozy:

Newsletter

Bądź na bieżąco z naszymi aktualnościami

es_white

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

+48 533 355 888