Agnieszka Chudzyńska

Agnieszka Chudzyńska

  • Position:
  • Experience:
  • Location:
  • Email:
  • Phone:

Doktor, dyplomowany psycholog kliniczny, psycholog sportu, psychotraumatolog, terapeuta EMDR.

Prowadzi konsultacje, psychoedukację, terapię w nurcie TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach) oraz interwencję kryzysową i terapię dorosłych, młodzieży, dzieci po traumie:


Posiada doświadczenie w pracy z osobami znajdującymi się w kryzysie, cierpiącymi na depresję, doświadczającymi lęków, stresu, trudności emocjonalnych i motywacyjnych, problemów wychowawczych, problemów szkolnych.

Prowadzi diagnozę psychologiczną:

Ponadto jest certyfikowanym trenerem drugiego stopnia (edukatorem) Treningu Zastępowania Agresji oraz Treningu Umiejętności Społecznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu w/w treningów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla profesjonalistów (funkcjonariusze Służby Więziennej, Ministerstwa Obrony Narodowej, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, kuratorzy sądowi i społeczni, pracownicy socjalni) w zakresie umiejętności społecznych (Trening Umiejętności Społecznych), radzenia sobie z własnymi i cudzymi emocjami (Trening Zastępowania Agresji), motywacji, wypalenia zawodowego (Wsparcie i Motywacja), radzenia sobie ze stresem (Pokonać stres), zarządzania zasobami. Nadal kontynuuje w/w szkolenia.

Skontaktuj się z Agnieszka Chudzyńska

    Jeśli chcesz zasięgnąć porady psychologa, skontaktuj się w celu uzyskania pomocy