Dorota Bolkowska-Leśniak

Dorota Bolkowska-Leśniak

  • Position:
  • Experience:
  • Location:
  • Email:
  • Phone:

Terapeuta systemowy i psychodynamiczny.

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym  w Warszawie ze specjalnością psychologia kliniczna oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno – Pedagogicznej na kierunku pedagogika, dodatkowo ukończyła  – Studia podyplomowe  w zakresie organizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie Warszawskim  oraz Studium Profilaktyki Uzależnień w ramach rocznego cyklu treningów i warsztatów psychologicznych. Ukończyła również 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Terapii Rodzin Stowarzyszenia OPTA w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając staż kliniczny w  Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przy ul. Kopernika 36 w Zakładzie terapii rodzin  oraz staż dla terapeutów rodzinnych  w Pracowni terapii i rozwoju w Warszawie.

Od kilku lat  pracuje w Ośrodku Pomocy Społecznej gdzie jest kierownikiem Działu Pomocy Specjalistycznej i prowadzi terapię rodzin, par oraz indywidualną psychoterapię. Posiada doświadczenie  w pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami nastroju , osobowości, będących w żałobie, mających trudności w relacjach, z niskim poczuciem własnej wartości, mających trudności w zajściu w ciążę i po poronieniach oraz osób które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Stale podnosi kwalifikacje zawodowe, a pracę swoją poddaje regularnym  superwizjom.

Zakres specjalizacji

Skontaktuj się z Dorota Bolkowska-Leśniak

    Jeśli chcesz zasięgnąć porady psychologa, skontaktuj się w celu uzyskania pomocy