Justyna Kuczmierczyk

Justyna Kuczmierczyk

  • Position:
  • Experience:
  • Location:
  • Email:
  • Phone:

Terapeuta indywidualny osób dorosłych, terapeuta par i rodzin.

W trakcie certyfikacji w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej – 4,5 letnie szkolenie psychoterapeutyczne, pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Ukończyła kurs podstawowy i zaawansowany Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; dodatkowo – kurs mediacji rodzinnych w Polskim Centrum Mediacji.

Ze względu na specyfikę codziennej pracy w ośrodku pomocy społecznej korzysta z wiedzy nabytej podczas uczestnictwa w kursach i szkoleniach z zakresu pracy z osobami uzależnionymi, doznającymi przemocy, stosującymi przemoc czy też osobami, które znały się w skomplikowanej, kryzysowej sytuacji.

Pracuje z parami przechodzącymi różnego rodzaju trudności w relacji czy też będącymi w sytuacji okołorozstaniowej, ale też wspiera w rozwoju związku, wydobyciu jego zasobów i potencjału.

Swoją pracę poddaje superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Stale podnosi swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach i konferencjach.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Udziela wypowiedzi eksperckich współpracując z Magazynem Dbam o zdrowie.

Zakres specjalizacji

Godziny przyjęć

Skontaktuj się z Justyna Kuczmierczyk

    Jeśli chcesz zasięgnąć porady psychologa, skontaktuj się w celu uzyskania pomocy