Zakres specjalizacji:
  • Konsultacje psychologiczne
  • Warsztat „Jestem wartościowy, dlatego… że jestem!”
Psycholog dzieci i młodzieży

Agnieszka Ciesielska

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie z zakresu psychologii klinicznej. Staż odbyłam na oddziale psychiatrycznym, gdzie między innymi prowadziłam zajęcia terapeutyczne z pacjentami oddziału dziennego. Odbyłam również roczny staż w prowadzeniu zajęć TUS dla dzieci w tym z diagnozą Zespołu Aspergera i ADHD w grupach wiekowych 4-6 lat, 7-9 lat i 10-12 lat.

Obecnie prowadzę zajęcia TUS, Trening Pewności Siebie ( indywidualnie oraz grupowo), warsztaty terapeutyczne z młodzieżą. Pracuje również indywidualnie z dziećmi od 2 roku życia oraz młodzieżą do 18 roku życia. Zapraszam osoby, które mają trudności z nieśmiałością, w relacjach z rówieśnikami, cierpiące na niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia lękowe, które przechodzą kryzys związany z rozwodem, nie radzą sobie z emocjami, czy agresją rownieśniczą. Pracuje również z dziećmi z diagnozą Autyzmu, Zespołem Aspergera, czy ADHD.

Posiadam ukończone certyfikowane szkolenie trenerskie umiejętności społecznych oraz pewności siebie. Przygotowuję studentów do prowadzenia treningu umiejętności społecznych. W chwili obecnej jestem w trakcie szkolenia na Trenera Zastępowania Agresji. Jestem absolwentką kursu Porozumienie bez przemocy, komunikacja NVC. Ukończyłam również szkolenie w zakresie diagnozy autyzmu i zaburzeń pokrewnych w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka.