Zakres specjalizacji:
  • Indywidualna psychoterapia dzieci i młodzieży
  • Trening Umiejętności Społecznych
Godziny przyjęć:
  • poniedziałki 17:00 – 21:00
Terapia dzieci i młodzieży

Aleksandra Wielgosz

Psycholog dziecięcy i młodzieży, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Psychologia Kliniczna Dziecka i Rodziny. Ukończyłam 2-letni staż terapeutyczny w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS. Aktualnie w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii psychodynamicznej w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

W Terapeutycznej Fundacji prowadzę zajęcia grupowe wspierające umiejętności społeczne oraz budujące pewność siebie (dla różnych grup wiekowych). Terapeutycznie stawiam na pracę nad nabywaniem kompetencji społecznych, rozpoznawaniem i regulacją emocji, wspieraniem samooceny. Podążając za potrzebami grupy wykorzystuję również elementy arteterapii, psychodramy czy terapii zabawą.

W terapii indywidualnej prowadzę głównie dzieci i nastolatki z trudnościami społeczno-emocjonalnymi, obniżoną samooceną, obniżonym nastrojem. Staram się budować realny obraz własnej osoby, wspierać rozwój tożsamości oraz pogłębiać wgląd u swoich pacjentów (pracując na bazie podejścia psychodynamicznego). Do współpracy zapraszam również rodziców, których wsparcie w procesie terapeutycznym dziecka, jest niezbędne.

Doświadczenie diagnostycznie, jak i terapeutycznie rozwijam również dzięki pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dodatkowo stale poszerzam swoją wiedzę na temat technik pracy z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami uczestnicząc w licznych konferencjach, szkoleniach, warsztatach.