Zakres specjalizacji:
  • Indywidualna psychoterapia dzieci i młodzieży
  • Konsultacje rodzicielskie
Godziny przyjęć:
  • wtorki 16:00 – 21:00
Terapia dzieci i młodzieży

Anna Mikołajczyk

Jestem psychologiem, psychoterapeutką w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii dzieci i młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku Regeneracja, które przygotowuje do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. 

Dotychczasowe wieloletnie doświadczenie zdobyłam pracując indywidualnie i grupowo z dziećmi i młodzieżą m.in. w Strefie Wsparcia Rodziny, Stowarzyszeniu „SIEMACHA”, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie na oddziale dziecięcym i młodzieżowm, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Prowadzę psychoterapię dzieci szkolnych oraz młodzieży. 

Pracuję na bazie podejścia psychodynamicznego, które pozwala wnikliwie przyjrzeć się przyczynom i mechanizmom trudności, aby następnie znaleźć konstruktywne metody radzenia sobie i spowodować możliwie trwałą zmianę. Podczas udzielania pomocy najważniejsza jest dla mnie relacja z pacjentem – pełna szacunku, zaufania i troski, dająca poczucie bezpieczeństwa.  Ważne jest dla mnie, by młody człowiek w relacji terapeutycznej czuł się osobą współodpowiedzialną za proces, współdecydując o doborze metod pracy i jego tempie. Szczególną uwagę zwracam na współpracę z rodzicami dziecka czy nastolatka. Mimo, że treść terapii pozostaje objęta tajemnicą zawodową, to wspólnie możemy się zastanawiać, jak najlepiej wspierać młodego człowieka w obliczu jego trudności. Regularnie podnoszę swoje umiejętności, kwalifikacje oraz kompetencje zawodowe poprzez udział w różnorodnych szkoleniach/warsztatach oraz ogólnopolskich konferencjach psychologiczno-psychoterapeutycznych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.