Zakres specjalizacji:
  • Indywidualna psychoterapia dzieci i młodzieży
  • Konsultacje rodzicielskie
Godziny przyjęć:
  • wtorki 16:00 – 21:00
Terapia dzieci i młodzieży

Anna Mikołajczyk

Jest absolwentką psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiegow trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii dzieci i młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku Regeneracja, które przygotowuje do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego.

Dotychczasowe wieloletnie doświadczenie zdobyła pracując indywidualnie i grupowo z dziećmi i młodzieżą m.in. w  Strefie Wsparcia Rodziny, Stowarzyszeniu „SIEMACHA”, placówkach  opiekuńczo – wychowawczych.

Prowadzi psychoterapię dzieci szkolnych oraz młodzieży. Zajmuje się trudnościami w przeżywaniu emocji oraz w obszarze satysfakcjonujących relacji społecznych, trudnościami związanymi z okresem dorastania, obniżonym nastrojem, autoagresją, silnym przeżywaniem lęku, poczuciem własnej wartości.

Pracuje na bazie podejścia psychodynamicznego,  które pozwala wnikliwie przyjrzeć się przyczynom i mechanizmom trudności, aby następnie znaleźć konstruktywne metody radzenia sobie i spowodować możliwie trwałą zmianę. Podczas udzielania pomocy najważniejsza jest dla niej relacja z pacjentem – pełna szacunku, zaufania i troski, dająca poczucie bezpieczeństwa. Ma ona ogromny wpływ na proces i pozytywny wynik psychoterapii. Ważne jest dla niej, by młody człowiek w relacji terapeutycznej czuł się osobą współodpowiedzialną za proces, współdecydując o doborze metod pracy i jego tempie.

Szczególną uwagę zwraca na współpracę z rodzicami dziecka czy nastolatka. Mimo, że treść terapii pozostaje objęta tajemnicą zawodową, to wspólnie mogą Państwo zastanawiać się jak najlepiej wspierać młodego człowieka w obliczu jego trudności.

Regularnie podnosi swoje umiejętności, kwalifikacje oraz kompetencje zawodowe poprzez udział w różnorodnych szkoleniach/warsztatach oraz ogólnopolskich konferencjach psychologiczno-psychoterapeutycznych.