Zakres specjalizacji:
  • Indywidualna psychoterapia osób dorosłych
  • Terapia uzależnień

Godziny przyjęć:

  • czwartki 16:00 – 21:00
Terapia osób dorosłych

Katarzyna Wartalska

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Psychologia Społeczna – mgr. psychologii. Staż odbyłam na oddziale dziennym w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach,  gdzie prowadziłam konsultacje psychologiczne, terapię krótkoterminową oraz zajęcia ruchowe i psychorysunek.  Odbyłam także dwuletni  staż w Poradni Uzależnień, gdzie uczestniczyłam w terapii grupowej i indywidualnej.

Obecnie jestem Terapeutką Gestalt na trzecim roku szkolenia w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Działam zgodnie z kodeksem etycznym PTPG. Podlegam regularnej superwizji i uczestniczę w terapii własnej.

Ciągle podnoszę swoje kwalifikacje w zakresie umiejętności terapeutycznych i samorozwoju min.: w temacie:  pracy z osobami w procesach uzależnieniowych z perspektywy Gestalt oraz pracy z osobami  LGBTQ + . Uczestniczyłam także w szkoleniach pomocowych zorganizowanych przez fundację ” Życie warte jest rozmowy” w zakresie pomocy osobom w kryzysie samobójczym.