Zakres specjalizacji:
  • Terapia logopedyczna
Godziny przyjęć:
  • poniedziałki 15:00 – 20:00
  • piątki 15:00 – 20:00
Logopeda

Michalina Lewicka

Absolwentka trzyletnich studiów logopedii ogólnej i klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktualnie magistrantka studiów logopedycznych na tej samej uczelni.

Doświadczenie zawodowe zdobywała dzięki licznym praktykom w placówkach zarówno szpitalnych, jak i oświatowych, a także poprzez wolontariat logopedyczny w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” na oddziale Rehabilitacji Neurologicznej. Uczestniczyła również w konferencji „Problematyka karmienia i jedzenia u dzieci – praktyczne podejście interdyscyplinarne”.

Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dzieci i młodzieży z dyslalią, a także z zespołem Downa. Ponadto, posiada również doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci ze spektrum autyzmu.

Kursy:

− Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza terapia masaż, prowadzący: Katarzyna Gromelska

− FTM – Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna (terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania dzieci od 4 roku życia z dyslalia obwodową), prowadzący: prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta – Wojciechowska

− Diagnoza i terapia miofunkcjonalna, prowadzący: Aleksandra Rosińska