Сфера спеціалізації
  • Індивідуальна психотерапія для підлітків від 12 років (psychoterapia młodzieży od 12 roku życia)
  • Індивідуальна психотерапія для дорослих (psychoterapia osób dorosłych)
  • Парна та сімейна психотерапія (psychoterapia par i rodzin)
Години прийому:
  • Середа (środa) 15:00 – 18:00
Yuliia Kvasnytsia

Юлія Квасниця

Психолог-сексолог з 5-річним досвідом приватної практики. Практикую в методах транзакційного аналізу та системно-сіменої спихотерапії. Працюю з підлітками від 12 років та дорослими. Працюю зі запитами про стосунки, зокрема, зі сексологічними запитами, зі запитами про невпевненість, труднощі у спілкуванні з рідними, близькими, про труднощі щодо адаптації в соціумі

– визначення життєвих цілей, про створення, відновлення гармонії у парі, в тому числі сексуальної, про проживання подружньої зради, вихід зі залежних стосунків, про власну сексуальність, про сексуальні сценарії та усвідомлення власних потреб у відносинах з партнером, тощо. Також зі запитами пов’язаними з війною в Україні.

Psycholog-seksuolog z 5-letnim stażem w prywatnej praktyce. Praktykuję w metodach analizy transakcyjnej i systemowej psychoterapii rodzin. Pracuję z młodzieżą od 12 roku życia i dorosłymi. Pracuję z pytaniami dotyczącymi relacji w parze, w szczególności z pytaniami seksuologicznymi, z pytaniami o niepewność, trudności w komunikowaniu się z rodziną i przyjaciółmi, o trudnościach w przystosowaniu się do społeczeństwa

– określanie celów życiowych, o tworzeniu i przywracaniu harmonii w parze, w tym seksualnej, o przeżywaniu niewierności parze, wychodzeniu ze związków zależnych, o własnej seksualności, o scenariuszach seksualnych i świadomości własnych potrzeb w relacjach z partnerem itp. Także z pytaniami związanymi z wojną na Ukrainie