Biofeedback

Dzieci i młodzież

Biofeedback

W celu obserwacji biologicznego podłoża zachowań dziecka oraz tego, jak ciało reaguje na sytuacje warto odbyć sesje biofeedback. Biofeedback to metoda wykorzystywana nie tylko w psychologii, lecz także w medycynie, sporcie czy biznesie. Metoda polega na biologicznym sprzężeniu zwrotnym, czyli poprawnym odczytaniu tego, jak organizm reaguje na bodźce zewnętrzne. Praca w tym obszarze pozwala na zdobycie kontroli nad procesami własnego ciała, a także pomaga w kształceniu zdrowych nawyków. 

 

Biofeedback ze z względu na brak skutków ubocznych bywa stosowany jako alternatywa dla farmakoterapii, natomiast warunkiem koniecznym do skutecznego wdrożenia metody w życie jest silna wola oraz głęboka motywacja klienta. W trakcie sesji klient obserwuje własne mechanizmy biologiczne, które mogą być ukierunkowane na zmianę poprzez stymulowanie ośrodka nagrody. Podczas spotkań klient jest podłączony z urządzeniem monitorującym, dzięki czemu aktywność biologiczna jest na bieżąco analizowana.

Przed rozpoczęciem spotkań terapii Biofeedback EEG zapraszamy Państwa na dwa spotkania diagnostyczne. Podczas pierwszego spotkania realizujemy pomiar aktywności fal mózgowych QEEG, który jest niezbędny do określenia jak funkcjonuje lewa i prawa półkula mózgu. Terapeuta przeprowadza również wywiad z rodzicem oraz wstępne badanie dziecka budując relacje opartą na zaufaniu. Podczas drugiego spotkania diagnostycznego realizowany jest test treningowy z dzieckiem, omówienie dotychczasowych wyników badań, jak również szczegółów dotyczących rozpoczęcia terapii.

W Terapeutycznej prowadzimy sesje treningu Biofeedback EEG, co oznacza że do pracy wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt składający się z komutatora, czyli głowicy EEG z elektrodami, a także komputer przystosowanych do systemu EEG, co pozwala na komunikacje z klientem oraz prawidłowy odczyt zapisu częstotliwości fal mózgowych. Terapeuta prowadzi klienta przez wideogry, które są kontrolowane przez jego myśli, a dzięki natychmiastowemu sprzężeniu zwrotnemu specjalista stymuluje pożądane i hamuje nieodpowiednie pasma fal mózgowych poprzez warunkowanie operatywne.

Biofeedback jest również stosowany w ramach terapii następujących zaburzeń:

 • ADHD
 • zaburzenia procesu uczenia się (dysleksja, dysgrafia, itp. )
 • ataki paniki
 • jąkanie
 • lęk
 • migrena
 • niepokój psychoruchowy
 • obniżone poczucie własnych wartości
 • stres
 • zaburzenia koncentracji uwagi i sekwencyjnego przetwarzania
 • zaburzenia snu