Darowizny

Fundacja Terapeutyczna to miejsce tworzone przez ludzi, którym na sercu leży przede wszystkim pomoc drugiemu człowiekowi!

Nasz Zespół specjalistów jest gotowy nieść pomoc psychologiczno-terapeutyczną wszystkim, którzy tego potrzebują. Chcemy, aby dzięki naszemu zaangażowaniu pomoc dotarła do jak najszerszego grona!

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami pro bono oraz wsparcia ich. 🙂

Podobają Ci się nasze działania? Chcesz pomóc naszym podopiecznym? To proste!

Przekaż darowizę

W celu przekazania darowizny na działania statutowe Fundacji Terapeutycznej wystarczy zrobić przelew o dowolnej kwocie na nasze konto bankowe, którego dane znajdują się poniżej. Aby wpłata była prawidłowo rozliczona, w tytule przelewu należy wpisać “DAROWIZNA”

Fundacja Terapeutyczna
nr konta 09 2530 0008 2060 1070 1224 0001

Wszelkie darowizny podlegają odpisom podatkowym:

– dla osób fizycznych – limit do 6% od dochodu,

– dla osób prawnych – limit do 10% od dochodu.

Podstawą do rozliczenia jest bankowy dowód wpłaty darowizny na konto Fundacji Terapeutycznej.

Jeżeli oprócz bankowego dowodu wpłaty będą Państwo chcieli uzyskać również potwierdzenie dokonania wpłaty darowizny ze strony Fundacji Terapeutycznej, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z naszą recepcją.

Nasze działania pro bono:

Wsparcie dla oświaty

Projekt rozpoczęliśmy w marcu 2022 roku i od tego momentu przeszkoliliśmy około 500 nauczycieli warszawskich przedszkoli i szkół.

Projekt dedykujemy gronu pedagogicznemu, które chce poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą psychologii dziecka, tak by wykorzystać ją w praktyce – przy udzielaniu wsparcia uczniom z różnorodnymi potrzebami i trudnościami.

Podczas szkoleń poruszamy m.in. takie tematy, jak normy i zachowania pozanormatywne w danym wieku rozwojowym, agresja w stosunku do rówieśników oraz sposoby jej zapobiegania, czy też zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży.

Warsztaty psychologiczne dla dzieci i dorosłych

Już drugi rok organizujemy warsztaty psychologiczne dla dzieci i dorosłych. Celem spotkań jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni do dzielenia się swoimi emocjami i doświadczeniami, a także szerzenie treści psychoedukacyjnych. Zależy nam na tym, by uczestnicy naszych warsztatów (zarówno ci mali, jak i ci duzi) uczyli się takich przydatnych umiejętności, jak skuteczna komunikacja, asertywność, rozumienie swoich emocji, czy też nawiązywanie trwałych i przynoszących satysfakcję relacji.

Warsztaty psychologiczne odbywają się cyklicznie (spotkania dla dzieci i dla dorosłych organizujemy odpowiednio w 2. i 4. wtorek każdego miesiąca). Każde spotkanie ma swoją unikalną tematykę, poświęconą jednemu z zagadnień psychologicznych, przydatnych w codziennym życiu.

Wieczory filmowe

Od kilku lat (jeszcze od czasów naszej poprzedniej odsłony, czyli Terapeutycznej Kawiarni), organizujemy Wieczory Filmowe – seanse filmowe połączone z dyskusją na temat wątków psychologicznych. Spotkania filmowe są okazją nie tylko do spędzenia wartościowego czasu wśród pasjonatów psychologii, ale także do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Priorytetem jest dla nas przyjazna i bezpieczna atmosfera, w której każdy uczestnik może mówić otwarcie nie tylko o filmie, ale także o swoich własnych doświadczeniach i przeżyciach.

Wieczory Filmowe organizujemy cyklicznie, dwa razy w miesiącu – w 1. i 3. wtorek każdego miesiąca. Zapraszamy na nie wszystkie osoby dorosłe, zainteresowane psychologią i psychoedukacją.

 

Wsparcie Ukrainy

Nasz Zespół bardzo poruszył wybuch wojny w Ukrainie, dlatego w marcu 2022 r. postanowiliśmy zebrać wszystkie nasze siły, by zapewnić jak największej liczbie Uchodźców wsparcie psychologiczne. W tym czasie zorganizowaliśmy bezpłatne konsultacje psychologiczne i interwencje kryzysowe, zajęcia świetlicowe dla dzieci, a także spotkania wsparciowe dla kobiet.

Zależy nam na tym, by nikt nie pozostał ze swoimi trudnościami sam, dlatego pomoc kierowaną do osób pochodzenia ukraińskiego kontynuujemy także teraz – w ramach projektu realizowanego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Organizujemy konsultacje psychologiczne i terapię indywidualną, a wiosną 2023 r. rozpoczniemy realizację Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy.