Darowizny

Terapeutyczna to miejsce tworzone przez ludzi, którym na sercu leży przede wszystkim pomoc drugiemu człowiekowi!

Nasz Zespół specjalistów jest gotowy nieść pomoc psychologiczno-terapeutyczną wszystkim, którzy tego potrzebują. Chcemy, aby dzięki naszemu zaangażowaniu pomoc dotarła do jak najszerszego grona!

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami pro bono oraz wsparcia ich. 🙂

Podobają Ci się nasze działania? Chcesz pomóc naszym podopiecznym? To proste!

Przekaż darowizę

W celu przekazania darowizny na działania statutowe Terapeutycznej wystarczy zrobić przelew o dowolnej kwocie na nasze konto bankowe, którego dane znajdują się poniżej. Aby wpłata była prawidłowo rozliczona, w tytule przelewu należy wpisać „DAROWIZNA”

Terapeutyczna
nr konta 09 2530 0008 2060 1070 1224 0001

Wszelkie darowizny podlegają odpisom podatkowym:

– dla osób fizycznych – limit do 6% od dochodu,

– dla osób prawnych – limit do 10% od dochodu.

Podstawą do rozliczenia jest bankowy dowód wpłaty darowizny na konto Terapeutycznej.

Jeżeli oprócz bankowego dowodu wpłaty będą Państwo chcieli uzyskać również potwierdzenie dokonania wpłaty darowizny ze strony Terapeutycznej, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z naszą recepcją.

Nasze działania pro bono:

Wsparcie dla oświaty

Projekt rozpoczęliśmy w marcu 2022 roku i od tego momentu przeszkoliliśmy około 500 nauczycieli warszawskich przedszkoli i szkół.

Projekt dedykujemy gronu pedagogicznemu, które chce poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą psychologii dziecka, tak by wykorzystać ją w praktyce – przy udzielaniu wsparcia uczniom z różnorodnymi potrzebami i trudnościami.

Podczas szkoleń poruszamy m.in. takie tematy, jak normy i zachowania pozanormatywne w danym wieku rozwojowym, agresja w stosunku do rówieśników oraz sposoby jej zapobiegania, czy też zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży.

Warsztaty psychologiczne dla dzieci i dorosłych

Już drugi rok organizujemy warsztaty psychologiczne dla dzieci i dorosłych. Celem spotkań jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni do dzielenia się swoimi emocjami i doświadczeniami, a także szerzenie treści psychoedukacyjnych. Zależy nam na tym, by uczestnicy naszych warsztatów (zarówno ci mali, jak i ci duzi) uczyli się takich przydatnych umiejętności, jak skuteczna komunikacja, asertywność, rozumienie swoich emocji, czy też nawiązywanie trwałych i przynoszących satysfakcję relacji.

Warsztaty psychologiczne odbywają się cyklicznie (spotkania dla dzieci i dla dorosłych organizujemy odpowiednio w 2. i 4. wtorek każdego miesiąca). Każde spotkanie ma swoją unikalną tematykę, poświęconą jednemu z zagadnień psychologicznych, przydatnych w codziennym życiu.

Wieczory filmowe

Od kilku lat (jeszcze od czasów naszej poprzedniej odsłony, czyli Terapeutycznej Kawiarni), organizujemy Wieczory Filmowe – seanse filmowe połączone z dyskusją na temat wątków psychologicznych. Spotkania filmowe są okazją nie tylko do spędzenia wartościowego czasu wśród pasjonatów psychologii, ale także do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Priorytetem jest dla nas przyjazna i bezpieczna atmosfera, w której każdy uczestnik może mówić otwarcie nie tylko o filmie, ale także o swoich własnych doświadczeniach i przeżyciach.

Wieczory Filmowe organizujemy cyklicznie, dwa razy w miesiącu – w 1. i 3. wtorek każdego miesiąca. Zapraszamy na nie wszystkie osoby dorosłe, zainteresowane psychologią i psychoedukacją.

 

Wsparcie Ukrainy

Nasz Zespół bardzo poruszył wybuch wojny w Ukrainie, dlatego w marcu 2022 r. postanowiliśmy zebrać wszystkie nasze siły, by zapewnić jak największej liczbie Uchodźców wsparcie psychologiczne. W tym czasie zorganizowaliśmy bezpłatne konsultacje psychologiczne i interwencje kryzysowe, zajęcia świetlicowe dla dzieci, a także spotkania wsparciowe dla kobiet.

Zależy nam na tym, by nikt nie pozostał ze swoimi trudnościami sam, dlatego pomoc kierowaną do osób pochodzenia ukraińskiego kontynuujemy także teraz – w ramach projektu realizowanego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Organizujemy konsultacje psychologiczne i terapię indywidualną, a wiosną 2023 r. rozpoczniemy realizację Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy.