Polityka prywatności i cookies

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Fundacja Terapeutyczna z siedzibą w Warszawie przy ul. Nugat 3.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Prosimy o e-maila na podane dane kontaktowe: adres e-mail: recepcja@terapeutyczna.org, adres pocztowy: Fundacja Terapeutyczna, Warszawa, ul. Nugat 3.

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z prowadzoną terapią, udziałem w grupach terapeutycznych, treningach, warsztatach lub wydarzeniach.

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych przez Fundację Terapeutyczną?

Dane których używamy są niezbędne do wykonania czynności administracyjnych w związku z udziałem Państwa lub Państwa podopiecznych w organizowanych przez Nas terapiach, grupach terapeutycznych, treningach, warsztatach lub wydarzeniach.

 • umożliwienie świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz z pełnego korzystania z możliwości programów LangLion oraz Versum;
 • zapewnienia obsługi i pomocy w rozwiązywania problemów;
 • zapewnienia pełnej obsługi recepcyjnej oraz kontaktu w celu potwierdzania i przypominania
 • terminów terapii, grupa terapeutycznych, treningów, warsztatów lub wydarzeń;
 • obsługi skarg na Fundację Terapeutyczną w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację;
 • obsługi Państwa próśb, które do Nas kierujecie (np. przez formularz kontaktowy, mailowo lub
 • telefonicznie) oraz kontaktowania się z Państwem w tych celach;

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji Terapeutycznej, którym jest:

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną;
 • obsługa Państwa próśb przekazywanych Nam za pośrednictwem narzędzi elektronicznych, telefonicznie oraz osobiście;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych;

Czy muszą Państwo podać Nam swoje dane osobowe?

Fundacja Terapeutyczna do właściwego prowadzenia działalności terapeutycznej wymaga podania przez Państwa takich danych jak:

 • adresu e-mail oraz nr telefonu, aby móc świadczyć usługi wynikające ze specyfiki pracy Fundacji Terapeutycznej (np.: czynności administracyjne, bezpośredni kontakt z pacjentami, itp.);
 • imię, nazwisko, wiek (data urodzenia), niezbędne dla prowadzenia procesu terapeutycznego oraz odpowiedniej kwalifikacji do grup terapeutycznych;

Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będzie możliwości korzystania z Naszych usług, na które decydują się Państwo dobrowolnie.

Jakie mają Państwa prawa wobec Fundacji Terapeutycznej w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych

Prawa można wykorzystać, gdy:

 • sprostowania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe, niekompletne lub uległy zmianie;
 • żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofnięcie zgody na przetwarzanie danych; sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • ograniczenie przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – ograniczenie przetwarzania danych na okres pozwalający Nam sprawdzić prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane nie będą Nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń;

W jakich sytuacjach można się sprzeciwić wobec przetwarzania danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Fundacja Terapeutyczna może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną. Są to dwa programy, które są przeznaczone do przechowywania tego typu danych, znajdują się na szyfrowanych stronach a dostęp chroniony jest  loginem oraz hasłem. Programy służą do komunikowania się z Państwem oraz przechowywania

 1. Versum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Cieszyńska 90, 43-300 Bielsko Biała, NIP: 9372676744,
 2. LangLion: Primeon sp. z o.o., ul. Słowicza 43, 02-170 Warszawa.

Fundacja Terapeutyczna może przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Fundacja Terapeutyczna przechowuje Państwa dane osobowe w związku z wykonaniem dla Państwa usług psychologicznych oraz wydarzeń przez Nas organizowanych. Dane przechowywane są do momentu w którym nie wyrażą Państwo woli ich usunięcia, korzystając z prawa do bycia zapomnianym, lub maksymalnie 10 lat od daty ich uzyskania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Fundacja Terapeutyczna zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych;

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Zmiana lub usunięcie danych

Celem wprowadzania jakichkolwiek zmian w swoich danych osobowych, cofnięcia zgód, wykreślenia z listy mailingowej czy użycia któregokolwiek z praw jakie Państwu przysługują, prosimy o kontakt na adres: recepcja@terapeutyczna.org.

Formularze i kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Usuwanie plików “cookies”. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików “cookies”, może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach ustawień plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Marketing. Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach ustawień plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.

Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.