Diagnoza – i co dalej? Konsultacje dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu

Wsparcie dla rodziców

Diagnoza - i co dalej?

Terapeutyczna oferuje indywidualne konsultacje, które obejmują informacje dotyczące różnorodnych dokumentów dotyczących potrzeb kształcenia dzieci i młodzieży, niepełnosprawności, czy też opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Omawiamy, jakie informacje będą potrzebne do uzyskania takich dokumentów, a także jakie formy i metody wsparcia psychologiczno-pedagogicznego będą najbardziej odpowiednie dla potrzeb Twojego dziecka.

Konsultacje w formie indywidualnej pozwalają rodzicom dobrać odpowiednie formy wsparcia różnorodnych potrzeb każdego dziecka i stworzenia programów terapeutycznych.

Naszym celem jest zapewnienie rodzicom i opiekunom klarownej ścieżki rozwoju dla ich dzieci, wspierając je na każdym etapie.

Konsultacje prowadzone są przez Agnieszkę Siwińską – neurologopedę, pedagoga specjalnego oraz specjalistkę w dziedzinie prawa oświatowego.

Czas trwania konsultacji to 1 godzina.

Diagnoza autyzmu: precyzyjne ocenianie
Nasi doświadczeni psycholodzy dziecięcy przeprowadzą dokładną diagnozę, korzystając z najnowszych narzędzi i standardów. Dzięki indywidualnemu podejściu, analizie obserwacji oraz rozmów z opiekunami, dostarczymy rzetelne informacje na temat ewentualnego występowania autyzmu u Twojego dziecka.

Raport diagnostyczny: kluczowe informacje dla rodziców
Po zakończeniu diagnozy otrzymasz szczegółowy raport diagnostyczny, który pomoże zrozumieć potrzeby Twojego dziecka. Będzie to także fundamentem dla dalszego planu interwencji i wsparcia.

Indywidualny Plan Terapeutyczny: wspólna praca nad rozwojem
Na podstawie diagnozy opracujemy spersonalizowany plan terapeutyczny, uwzględniający unikalne umiejętności i wyzwania Twojego dziecka. Nasz zespół skupi się na terapii behawioralnej, komunikacyjnej, społecznej i sensorycznej, dostosowując podejście do indywidualnych potrzeb.

Konsultacje rodzinne: wsparcie dla rodziców
Rozumiemy, że diagnoza autyzmu może być trudnym doświadczeniem dla rodziców. Dlatego oferujemy regularne konsultacje rodzinne, aby udzielać wsparcia emocjonalnego, odpowiadać na pytania i pomagać w zrozumieniu procesu rozwoju dziecka.

Szkolenia dla opiekunów: budowanie umiejętności rodzicielskich
Dla pełniejszego zrozumienia i wsparcia rozwoju dziecka, organizujemy szkolenia dla opiekunów. Oferujemy praktyczne wskazówki dotyczące codziennych interakcji, komunikacji oraz technik wspierających rozwój dziecka.

Nasz zespół jest gotów wesprzeć Twoje dziecko w osiągnięciu swojego pełnego potencjału. Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć tę ważną podróż rozwoju i zrozumienia dla Twojego dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.