Diagnoza psychologiczna

Dzieci

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna dziecka to wielozakresową ocena jego funkcjonowania w obszarze rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego i intelektualnego.

Jaki jest schemat diagnozy psychologicznej?

Diagnoza psychologiczna jest procesem obejmującym spotkania tylko z rodzicami, indywidualne spotkania z dzieckiem oraz spotkania z dzieckiem i rodzicami jednocześnie.

  • Pierwsza wizyta odbywa się zawsze bez obecności dziecka. Jest to szczegółowy wywiad diagnostyczno–kliniczny, pozwalający rodzicowi spokojnie przedstawić sytuację problemową, a diagnoście zaplanować sposób pomocy dostosowany do indywidualnego problemu pacjenta. W wyjątkowych sytuacjach pierwsza wizyta połączona zostaje z wizytą drugą, trwa dłużej i odbywa się w obecności dziecka.
  • Kolejne spotkania poświęcone są nawiązaniu pozytywnego kontaktu terapeuty z dzieckiem oraz diagnozie psychologicznej. Odbywają się tylko z dzieckiem, bez obecności rodziców (chyba że sytuacja tego wymaga). Ilość spotkań diagnostycznych z dzieckiem zależy od problemu, z jakim pacjent się zgłasza oraz od stopnia nawiązania kontaktu. Najczęściej są to 3-4 spotkania psychologa z dzieckiem.
  • Ostatnie spotkanie stanowi podsumowanie procesu diagnostycznego. Psycholog przekazuje wyniki diagnozy rodzicom i wspólnie opracowuje dalszy schemat oddziaływań terapeutycznych wobec dziecka lub rodziny.

Celem pracy psychologa dziecięcego jest poznanie i zrozumienie problemu dziecka, aby umożliwić mu możliwie najlepszy dalszy rozwój, oraz uczynienie wzajemnej relacji rodzic–dziecko radośniejszą, twórczą i satysfakcjonującą.