Fizjoterapia

Dzieci

Fizjoterapia

W Terapeutycznej dbamy zarówno o rozwój psychiczny, jak i fizyczny dlatego prowadzimy profesjonalną fizjoterapię i rehabilitację. Zapoznaj się z sytuacjami, gdy warto zasięgnąć rady specjalisty oraz dowiedź się jak wygląda pierwsza wizyta u fizjoterapeuty.

Często dostajemy pytania, jak wygląda pierwsza wizyta dziecka u fizjoterapeuty. Pierwsze spotkanie to konsultacja fizjoterapeutyczna, na której poznajemy główny problem terapeutyczny pacjenta.

Czym się zajmujemy?
 • zaburzeniami napięcia mięśniowego (podwyższone, obniżone napięcie mięśniowe)
 • problemami asymetrii ułożenia
 • opóźnieniem i/lub zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
 • uszkodzeniem ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego
 • zespołami genetycznymi, metabolicznymi oraz wadami wrodzonymi
 • wadami postawy
 • rehabilitacją po zabiegach operacyjnych
 • terapią ręki
 • rehabilitacją niemowląt
 • NDT Bobath
 • Trening oddechowy – metoda Butejki

Fizjoterapeuta przeprowadza z rodzicami wywiad, w którym uwzględnia się takie informacje jak przebieg ciąży i porodu, rozwój w pierwszych miesiącach i latach życia, a także ogólny stan zdrowia. Dlatego na pierwsze spotkanie należy zabrać całą dostępną dokumentację chorobową. Następnie przeprowadza się szczegółową diagnostykę dla potrzeb fizjoterapii.

Diagnostyka uzależniona jest od wieku dziecka. W przypadku małych dzieci ocenia się wzorce postawy oraz wzorce motoryczne, u większych dzieci bada się prawidłowość postawy ciała.
Terapeuta ocenia postawę ciała dziecka w trzech płaszczyznach: czołowej (od przodu i od tyłu), strzałkowej (od boku) oraz poprzecznej (od góry i od dołu). Dokładnie ocenia się ułożenie względem siebie różnych części ciała: głowy, barków, łopatek, talerzy biodrowych, stawów biodrowych i kolanowych, a także ocenia się ukształtowanie kręgosłupa, klatki piersiowej i wysklepienia stóp. Zawsze też ocenia się chód dziecka by zaobserwować jak nieprawidłowości układu ruchy wpływają na pracę ciała w funkcji.

Kolejnym etapem badania jest przejście do testów funkcjonalnych odpowiednich dla diagnostyki w danym problemie z jakim dziecko przychodzi do terapeuty. Ocenia się również tkanki miękkie. Bada się napięcie i długość mięśni, zakresy ruchów w stawach, tkliwość, występowanie bólu i inne specyficzne objawy. Terapeuta powinien również ocenić tor oddechowy i mechanikę oddychania dziecka, która w przypadku wad postawy ciała (lub innych chorób towarzyszących) często jest zaburzona.

Wszelkie dysfunkcje w obrębie układu ruchu wpływają na całe ciało, co w przypadku dzieci może prowadzić do trwałych zmian w organizmie. Dokładna diagnostyka pozwala na dobranie indywidualnego trybu postępowania terapeutycznego, co maksymalizuje efekty terapii.

Wszystkie te zabiegi mają na celu określenie podstawowej przyczyny wystąpienia nieprawidłowości i wyeliminowanie jej.

Po zapoznaniu i zdiagnozowaniu dysfunkcji występującej u dziecka terapeuta ocenia potrzeby rehabilitacyjne małego pacjenta i ustala razem z dzieckiem i rodzicami cel terapii.

Dalsze postępowanie uzależnione jest od krótkoterminowych i długoterminowych celów terapeutycznych.

Podczas pierwszej wizyty terapeuta może zastosować już niektóre zabiegi fizjoterapeutyczne. Rodzice otrzymują też podstawowy instruktaż postępowania w danej jednostce chorobowej. Fizjoterapeuta, jeżeli będzie taka konieczność, wskaże specjalistów, którzy powinni przeprowadzić dalszą diagnostykę dziecka.