Konsultacja psychologiczna

Dzieci i młodzież

Konsultacja psychologiczna

Rozważ rozmowę z psychologiem, jeżeli obserwujesz u swojego dziecka:

 • niepokojące zmiany w dotychczasowym zachowaniu,
 • długotrwale utrzymujące się złe samopoczucie,
 • trudności z koncentracją, skupieniem lub też nauką,
 • wszelkie, wcześniej niespotykane oraz niepokojące Cię symptomy.

Widzisz, że Twoje dziecko boryka się z problemami oraz chcesz mu pomóc, ale nie wiesz jak? Masz obawy, że równowaga psychiczna dziecka została zachwiana i rzutuje na jego zachowanie? W takim wypadku najlepszym rozwiązaniem jest krótkoterminowa forma pomocy, jaką jest konsultacja psychologiczna.

Na konsultację psychologiczną warto się udać, jeżeli obserwujesz u swojego dziecka:

 • zmiany w dotychczasowym zachowaniu,
 • problemy na tle emocjonalnym,
 • problemy rodzinne,
 • utrzymujący się zły nastrój,
 • trudności adaptacyjne,
 • wycofanie,
 • zachowania agresywne,
 • zaburzenia odżywiania,
 • trudności z nauką,
 • eksperymentowanie z alkoholem lub substancjami psychoaktywnymi.

Konsultacja psychologiczna pozwala na omówienie ze specjalistą kondycji psychicznej oraz emocjonalnych i życiowych bolączek Twojego dziecka, a następnie przedstawieniu dalszych kroków które pozwolą na rozwiązanie trudności oraz maksymalizację komfortu psychicznego dziecka.

Oprócz udzielenia porady, w trakcie konsultacji psycholog może wskazać, czy widzi zalecenia ku przeprowadzeniu diagnozy dziecka lub rozpoczęciu cyklu spotkań terapeutycznych – indywidualnych bądź też grupowych.

Konsultacja psychologiczna trwa 50 minut. Rozmowa z psychologiem może się odbyć zarówno stacjonarnie w Fundacji Terapeutycznej, jak i zdalnie. Dzięki temu przeprowadzenie rozmowy jest możliwe niezależnie od odległości lub innych niedogodności.