Logopeda

Dzieci i młodzież

Logopeda

Nie możesz się już doczekać, aż Twoje dziecko w końcu powie “mama”? Zauważasz, że wypowiadanie się sprawia trudności Twojemu dziecku? Jeżeli obserwujesz u dziecka cokolwiek, co powoduje Twoje obawy o jego poprawny rozwój mowy, należy udać się do logopedy, który dokładnie przyjrzy się problemami z jakimi boryka się dziecko. 

Warto skorzystać z konsultacji z logopedą, jeżeli Twoje dziecko:

 • skończyło 12 miesięcy i nie wypowiada żadnych słów (nawet najprostszych typu mama, tata, baba, amam)
 • skończyło 24 miesiące i nie łączy dwóch elementów razem, wypowiada tylko kilka słów
 • skończyło 3 rok życia i jego mowa nie jest zrozumiała dla innych osób
 • skończyło 3 rok życia i podczas wymowy zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne (np. zamiast góra wymawia kura)
 • podczas mówienia wkłada język między zęby
 • masz wrażenie, że ciągle “przez nos” lub ma problemy ze słuchem
 • skończyło 4 rok życia, a głoski s, z, c, dz wypowiada jako ś, ź, ć, dź (np.: sanki- sianki).
 • skończyło 4 rok życia, a w jego wymowie nie zauważasz pierwszych prób wymowy głosek sz, rz, cz, dż.
 • skończyło 5 rok życia, a w jego wymowie nie zauważasz prób wymowy głoski [r].
 • jest już uczniem pierwszych klas szkoły podstawowej, a ma ogromne problemy z nauką czytania i pisania.
 • podczas czytania myli litery podobne (P-B, A-Y), przestawia litery w wyrazie lub wyrazy w zdaniu, pomija elementy zdania.