Psychoterapia indywidualna

Dzieci i młodzież

Terapia indywidualna

W Fundacji Terapeutycznej prowadzimy psychoterapię dla dzieci i młodzieży od samego początku działalności, bowiem zdrowie psychiczne najmłodszych jest dla nas najważniejsze.

Jeżeli widzisz, że Twoje dziecko potrzebuje fachowej pomocy psychoterapeutycznej, podjęcie decyzji o rozpoczęciu cyklu terapeutycznego to pierwszy i najważniejszy krok w całym procesie. 

Rozważ rozpoczęcie psychoterapii jeżeli Twoje dziecko przejawia:

  • zaburzenia lękowe (fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, PTSD, zaburzenia konwersyjne)
  • zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia)
  • zaburzenia odżywiania się (bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się, otyłość)
  • zaburzenia eksternalizacyjne: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania
  • tiki
  • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
  • problemy wychowawcze (rodzicom doświadczającym trudności w tym obszarze proponujemy konsultacje indywidualne z psychologiem oraz warsztaty Akademii Rodzica)
  • uzależnienie od komputera/telefonu/Internetu
  • eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, leki, itp)

Pierwsze spotkanie zwykle trwa 90 minut oraz jest podzielone na dwie części. Początkowo terapeuta odbywa rozmowę z samymi rodzicami, dzięki czemu ma możliwość przeprowadzenia wywiadu oraz zapoznania się z trudnościami, jakich doświadcza dziecko lub nastolatek. Kolejna część spotkania odbywa się już z dzieckiem. Podczas podsumowania spotkania terapeuta przedstawi Państwu plan oraz formę psychoterapii.

Indywidualna psychoterapia powinna być wspierana również na innych płaszczyznach, na przykład poprzez spotkania psychoedukacyjne, warsztaty, Trening Umiejętności Społecznych, a także spotkania informacyjne i edukacyjne dla rodziców (Akademia Rodzica w Terapeutycznej).

W celu wybrania psychoterapeuty odpowiedniego dla Twojego dziecka, zachęcamy do zapoznania się z naszym zespołem TUTAJ.