Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Dzieci i młodzież

Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia grupowe dla dzieci, które:

 • mają trudności adaptacyjne,
 • są nieśmiałe,
 • nie przestrzegają norm społecznych,
 • mają problemy z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji,
 • mają diagnozę ZA lub ADHD.

CYKL: 12 spotkań
TERMIN: zajęcia odbywają się od poniedziałku do niedzieli
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: 4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat

PROWADZĄCY: Damian Berent, dr Natalia Koperska, Maria Kocurowska
FORMA ZAJĘĆ: stacjonarna

Skontaktuj się z nami, chętnie zaproponujemy odpowiednią grupę dla Twojego dziecka!

Zapisanie dziecka na zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych w Fundacji Terapeutycznej to nie tylko powierzenie go opiece doskonałych profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem – to również udział w unikalnym programie mającym na celu całościowe wsparcie jego umiejętności społecznych.

Dodatkowo w tym semestrze prowadzimy zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych z elementami Treningu Kontroli Złości. Zajęcia te prowadzone będą w grupie od 7 do 9 roku życia, w poniedziałki w godzinach 18:00 – 19:30. Prowadzącym będzie Pani dr Natalia Koperska.

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Celem zajęć jest:
 • trening umiejętności społecznych
 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • trening umiejętności komunikacyjnych
 • umiejętność współpracy w grupie
 • metody radzenia sobie z emocjami
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
 • odreagowanie napięć emocjonalnych
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
Rozmowa konsultacyjna:
 • Aby zapisać się do grupy, należy odbyć rozmowę konsultacyjną z psychoterapeutą prowadzącym spotkania.
 • Konsultacja podzielona jest na dwie części: rozmowę z rodzicami oraz rozmowę z dzieckiem.
 • Czas trwania konsultacji: 50 minut
 • Cena konsultacji: 100 zł
 • Więcej o konsultacji z osobą prowadzącą przed przystąpieniem do grupy przeczytasz TUTAJ.
KOSZT CYKLU: 1350 zł (możliwość płatności w dwóch ratach).
Zajęcia TUS w diadzie/triadzie – koszt cyklu: 1560 zł (możliwość płatności w dwóch ratach).
Zajęcia TUS w formie indywidualnej – koszt spotkań wg cennika terapeuty prowadzącego

Aby pomóc dzieciom w procesie zmiany rodziców zapraszamy na Akademię Rodzica, czyli cykl 6 spotkań, w trakcie których szlifowane będą zdolności rodzicielskie. O Akademii Rodzica więcej przeczytasz TUTAJ.

UWAGA: Dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia TUS oferujemy 50% zniżki na Akademię Rodzica, czyli praktyczny trening umiejętności rodzicielskich.

 

Z przyjemnością informujemy, że nasz Trening Umiejętności Społecznych, składający się z 12 spotkań, kulminuje w niezapomnianym letnim obozie! To doskonała okazja dla uczestników, by podsumować swoje postępy i uczynić zakończenie treningu wyjątkowym doświadczeniem. Zapraszamy serdecznie wszystkich uczestników do wzięcia udziału w tym niezwykłym wydarzeniu, gdzie czeka ich pełen emocji i przygód czas spędzony w gronie rówieśników.

Letni obóz psychologiczno-aktywny – Panorama Dudki -> KLIKNIJ

FAQ
Jeżeli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na pytania, zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym FAQ! 🙂 
Po jakim czasie zobaczę pierwsze efekty pracy?

Czas, po którym możliwe jest dostrzeżenie pierwszych efektów pracy terapeutycznej, jest kwestią indywidualną, zależną od trudności i osobowości danego dziecka. Wśród niektórych dzieci efekty widoczne są od razu, natomiast inne potrzebują nieco więcej czasu, by zrozumieć pewne zasady społeczne, nauczyć się konsekwencji swoich działań, a także zmienić swoje zachowanie. W niektórych przypadkach, by zauważyć efekty pracy terapeutycznej, konieczne jest wspomaganie dziecka innymi formami oddziaływań, przede wszystkim w ramach terapii indywidualnej. O potrzebie dodatkowej pracy z dzieckiem, która będzie skutkowała poprawą funkcjonowania społecznego, może poinformować prowadzący zajęć podczas bezpłatnej konsultacji podsumowującej, odbywającej się zwykle po zakończeniu cyklu.

Czy odbycie konsultacji zapoznawczej jest obowiązkowe?

Tak – udział w konsultacji z prowadzącym zajęcia TUS jest konieczny, tak by trener TUS  miał szansę poznać dziecko i dowiedzieć się, jaki jest charakter jego potrzeb i trudności. Tylko dzięki przeprowadzeniu wywiadu z rodzicami, a także rozmowy z dzieckiem, prowadzący będzie w stanie upewnić się, czy zajęcia TUS będą dla dziecka odpowiednią formą pomocy. W razie potrzeby, prowadzący będzie mógł także zaproponować alternatywną formę wsparcia (np. terapię indywidualną), gdy zadecyduje, iż dziecko nie jest jeszcze gotowe do dołączenia na zajęcia w większej grupie. Poza tym, konsultacja służy także upewnieniu się, że profil tworzącej się grupy będzie odpowiadał potrzebom dziecka. Ponadto, po konsultacji prowadzący będzie mógł zmodyfikować program zajęć – przykładowo wzbogacić go o tematykę, na jakiej zależy rodzicom. Udział w konsultacji jest także pomocny dla samego dziecka – podczas rozmowy z trenerem dziecko będzie mogło zobaczyć prowadzącego zajęcia, poznać go, a także opowiedzieć o sobie (np. o swoich kolegach i zainteresowaniach). Z doświadczenia terapeutów wynika, że to pierwsze spotkanie ułatwia dzieciom rozpoczęcie zajęć w większej grupie, zwłaszcza wtedy, kiedy mają one trudności adaptacyjne. 

W jaki sposób dobierane są grupy zajęciowe?

Grupy dobierane są przede wszystkim na podstawie wieku uczestników – najlepsze efekty terapeutyczne obserwowane są w grupach, w których uczestnicy są w podobnym wieku. W większości przypadków część dzieci kontynuuje zajęcia w danej grupie, a część dopiero je rozpoczyna. Dbamy również o odpowiednie dopasowanie uczestników pod względem ich płci. Najczęściej prowadzimy grupy mieszane, w których jest przynajmniej kilku chłopców i kilka dziewczynek. Poza tym, ważne jest także odpowiednie dopasowanie potrzeb i trudności uczestników. Nie oznacza to jednak, że wszystkie dzieci należące do jednej grupy mają zbliżoną do siebie osobowość. Wynika to m.in. z faktu, że podczas zajęć staramy się zapewnić dzieciom takie środowisko rówieśnicze, które będzie jak najbardziej zbliżone do naturalnego. Dzięki temu, dzieci dowiadują się, że każdy jest inny; uczą się także, jak nawiązywać i utrzymywać kontakt z różnymi dziećmi, nie tylko takimi o profilu podobnym do ich własnego. Przy dobieraniu grup zajęciowych nadrzędną kwestią jest troska o dobro grupy jako całości, a także każdego uczestnika z osobna. Wobec tego, dołączenie każdej nowej osoby jest przemyślaną decyzją, która następuje po upewnieniu się, że nie wpłynie to niekorzystnie na żadne z dzieci. 

Kiedy otrzymam dokładny harmonogram zajęć?

Dokładny harmonogram spotkań otrzymują Państwo niezwłocznie po potwierdzeniu go przez prowadzącego, najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Przesyłamy jest w formie wiadomości mailowej. 

Co zrobić, jeśli okaże się, że TUS nie jest dla dziecka wskazany?

Podczas konsultacji zapoznawczej prowadzący zajęcia może poinformować rodzica, że dziecko nie jest jeszcze gotowe do dołączenia do grupy, lub też bardziej korzystna byłaby dla niego inna forma wsparcia. W niektórych przypadkach takiej informacji może udzielić już po rozpoczęciu zajęć, jeśli okaże się przykładowo, że dziecko przejawia zachowania, których nie wykazało w czasie pierwszego spotkania. Prowadzący, kierujący się przede wszystkim dobrem dziecka, proponuje w takiej sytuacji inną formę pomocy – udział w zajęciach TUS indywidualnie lub w diadzie, czy też uczestniczenie w innym rodzaju zajęć – np. terapii indywidualnej lub Treningu Zastępowania Agresji. Zachęcamy, by w takich sytuacjach postępować zgodnie z sugestią prowadzącego. Wszyscy trenerzy TUS pracujący w naszej placówce są odpowiednio wykwalifikowani i doświadczeni, dlatego zachęcamy do obdarzenia ich zaufaniem. 🙂 

Czy otrzymam feedback po zajęciach?

Jak najbardziej – chętnym rodzicom proponujemy bezpłatną, 30-minutową konsultację z prowadzącym grupę w celu omówienia funkcjonowania dziecka na zajęciach, jego postępów oraz zaleceń do dalszej pracy. Trener TUS podczas rozmowy informuje o tym, jakie tematy poruszane były na zajęciach, a także czy któreś z nich sprawiły dziecku szczególną trudność. Zwraca uwagę na to, czy u dziecka wystąpiły jakieś trudne zachowania, czy było zaangażowane w realizowane ćwiczenia, czy nawiązało bliższe relacje w grupie. Chętnie odpowie także na wszelkie pytania rodzica, a także udzieli porad co do dalszej pracy z dzieckiem.

Jak długo dziecko powinno chodzić na TUS?

Kwestia czasu uczestniczenia przez dziecko w zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych również jest indywidualna i zależy od potrzeb i trudności danego dziecka. Często w  przypadku dzieci, których rodzicom zależy na osiągnięciu jednego celu (np. poprawa koncentracji podczas lekcji w szkole), wystarczający jest  udział w jednym semestrze zajęć. Dość często zdarza się natomiast, że najbardziej korzystne dla dziecka będzie uczestniczenie w kilku semestrach zajęć – przede wszystkim wtedy, kiedy dziecko ma kilka trudności, lub jego trudność jest bardziej złożona. To, czy kontynuacja zajęć w kolejnym semestrze będzie wskazana, może zostać omówione z prowadzącym zajęcia podczas konsultacji podsumowującej funkcjonowanie i postępy dziecka po zakończonym cyklu.

Czy możemy zrezygnować z zajęć w trakcie trwania cyklu?

Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych zorganizowane są jako cykl 12 spotkań, który stanowi pewną całość, dlatego nie jest możliwa rezygnacja w trakcie trwania zajęć. Wynika to z tego, iż w trakcie cyklu w grupie zawiązuje się proces terapeutyczny, który ze względu na dobro każdego dziecka z osobna, a także grupy jako całości, nie powinien być przerywany. Trenerzy TUS rekomendują ukończenie całego cyklu, ponieważ tylko w taki sposób dziecko ma szansę poznać i przećwiczyć cały program – na każdych zajęciach poruszana jest inna problematyka (np. asertywność, przyjaźń czy radzenie sobie ze złością). Cykl 12 spotkań ma także pewną ustaloną strukturę, wynikająca z długoletniego doświadczenia naszych terapeutów. Podczas pierwszego spotkania uczestnicy integrują się ze sobą, na kolejnych realizują poszczególne tematy, natomiast podczas końcowych zajęć podsumowują cały semestr i przypominają sobie nabytą wcześniej wiedzę i umiejętności. Ostatnie zajęcia stanowią natomiast dla dzieci nagrodę za wysiłek włożony w udział w zajęciach – wspólnie oglądają film i jedzą przyniesione przez siebie przekąski. Ze względów terapeutycznych, bardzo ważne jest, by dziecko miało szansę uczestniczyć w całym tym procesie. Jeśli natomiast dziecko informuje swoich rodziców, iż nie chce przychodzić już na zajęcia, warto zastosować porady zawarte w powyższym punkcie. Nawiązując natomiast do kwestii organizacyjnych, płatność za zajęcia TUS dotyczy całego cyklu, a nie pojedynczych zajęć. Z tego powodu, za cykl powinna zostać uregulowana opłata w całości; nie zwracamy kosztów w sytuacji chęci rezygnacji. 

Co dzieje się w sytuacji, w której dziecko nie może przyjść na zajęcia?

Jeśli z powodu sytuacji losowej (np. choroba, wyjazd) dziecko nie może pojawić się na zajęciach, uprzejmie prosimy o udzielenie informacji mailowo lub telefonicznie. Pojedyncza nieobecność nie powinna wpłynąć negatywnie na proces terapeutyczny. Ponadto, jako organizatorzy, rozumiemy oczywiście, że zdarzają się sytuacje losowe uniemożliwiające obecność na zajęciach, jednak za niewykorzystane zajęcia nie zwracamy pieniędzy. Wynika to z faktu opisanego powyżej (płatność za cały cykl, nie pojedyncze zajęcia). Nie ma również możliwości odrobienia zajęć w innej grupie. Ze względu na odmienne profile grup, a także różnice w procesach terapeutycznych, nie byłoby to z korzyścią dla dziecka. 

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się na warsztaty ze WSTĘPEM WOLNYM!
 • Wieczory Filmowe
 • warsztaty psychologiczne dla dzieci
 • warsztaty psychologiczne dla dorosłych.

Więcej informacji w zakładce Wstęp wolny. 🙂