Mini przedszkole

Warsztaty dla dzieci

Mini przedszkole

Czyli adaptacyjne zajęcia dla dzieci, które:

 • w najbliższym czasie rozpoczną edukację przedszkolną,
 • potrzebują stymulacji rozwoju sfer emocjonalnej, społecznej oraz poznawczej,
 • potrzebują pracy nad wchodzeniem w nowe grupy społeczne oraz pełnieniem w nich ról społecznych,
 • potrzebują wzmocnienia adaptacyjnego.

CYKL: miesięczny (lub wykupienie jednorazowych spotkań)
TERMIN: wtorek, środa, czwartek, godzina: 9:30 – 12:30
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: 1,5 – 4 lat

PROWADZĄCY: Natalia Wójtowicz
FORMA ZAJĘĆ: stacjonarna

Podczas zajęć dzieci będą miały możliwość puścić wodzę fantazji i rozwijać się kreatywnie podczas wspólnych zabaw. Czas spędzony z innymi dziećmi pozwoli im już od najmłodszych lat uczyć się zawierania przyjaźni i funkcjonowania w grupie. Atrakcyjne zabawy skupią uwagę i zaangażują je bardziej niż niejedna gra na tablecie, a elementy psychologicznej bajko terapii w sposób przyjemny dla dziecka dostarczą wiedzy z zakresu emocji oraz ich regulacji. A kiedy już dziecko będzie zajęte zabawą Ty zyskasz chwilę dla siebie na kawę, spacer czy inne aktywności.

W programie m.in.:
 • Zajęcia kreatywne – pozwolą dziecku spędzić czas atrakcyjnie oraz rozwinąć u niego zdolności manualne, trening kreatywności przydaje się nie tylko w zadaniach plastycznych, ale w przyszłości zaowocuje nieszablonym myśleniem;
 • Zajęcia teatralne – drama zajęciowa pozwala przekazać dziecku wartość merytoryczną taką jak metody regulacji emocji, komunikowanie potrzeb, radzenie sobie ze złością, nawiązywanie relacji pozwala dziecku uczyć się poprzez zabawę;
 • Bajkoterapia – do największych zalet tej aktywności należy rozwój pozytywnego myślenia, wzmacnianie poczucia własnej wartości, wzrost motywacji do pokonywania trudności, zadanie to wpływa również korzystanie na rozwój mowy i podnoszenie zasobu słownictwa;
 • Zabawy integracyjne – pozwolą grupie zapoznać się i nawiązać nowe relacje, tego typu zabawy uczą dzieci również pracy w grupie oraz akceptacji innych osób.
Przykładowy dzień w Mini Przedszkolu:
 1. Klaskanie imion – zabawa zapoznawcza (ok. 15 minut)
 2.  Zabawa z piaskiem kinetycznym (ok. 30 minut)
 3. Zgadnij co to? Zabawa sensoryczna (ok. 20 minut)
 4. Zabawa teatralna Zaczarowany naśladowca ( ok. 15 minut)
 5. Taneczny krąg (ok. 15 minut)
 6. Misiowa relaksacja (ok. 10 minut)
 7. Czytanie Inspektora Krokodyla – Historia łez krokodyla. (ok. 15 minut)
KOSZT CYKLU: 

Pakiet I: jednorazowe wejście – 65 zł
Pakiet II: 4 spotkania (1 spotkanie w tygodniu) – 240 zł
Pakiet III: 8 spotkań (2 spotkania w tygodniu) – 440 zł
Pakiet IV: 12 spotkań (cały miesiąc) – 600 zł

PIERWSZE SPOTKANIE BEZPŁATNIE!

POZWÓL DZIECKU NA WARTOŚCIOWY ROZWÓJ PRZED ROZPOCZĘCIEM EDUKACJI W PRZEDSZKOLU! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Dodaj swój komentarz