Terapia grupowa

Dorośli

Terapia grupowa

Terapia grupowa jest właściwą formą pomocy dla wszystkich osób, które:

  • doświadczają samotności, pustki, poczucia braku sensu życia
  • mają trudność, bądź nie są w stanie stworzyć i utrzymać relacji intymnych, przyjacielskich są nieśmiałe
  • mają trudność w rozpoznawaniu i wyrażaniu uczuć
  • unikają konfrontacji, bądź działają impulsywnie
  • nie rozumieją zachowań innych ludzi
  • boją się bliskości
  • nie potrafią kochać
  • nie potrafią bawić się, cieszyć, zachowywać spontanicznie

Terapia grupowa daje możliwość przepracowania swoich trudności w bezpiecznej atmosferze. Dzięki dzieleniu się swoimi przeżyciami z innymi osobami mamy możliwość odkrywania siebie na nowo, a także dostrzeżenia w sobie obszarów, nad którymi warto pracować w ramach grupy. Czerpanie z cudzych doświadczeń pozwala na głębokie wejrzenie nie tylko w innych, lecz także w siebie, czego efektem jest przeżycie osobistej zmiany oraz nabrania nowej siły życiowej.

Przed przystąpieniem do grupy należy odbyć konsultację z osobą prowadzącą daną grupę. Więcej informacji na temat konsultacji przed grupą znajdziesz TUTAJ.