Terapia rodzin

Dzieci, młodzież, dorośli

Terapia rodzin

Problemy rodzinne takie jak trudności na tle emocjonalnym, brak możliwości porozumienia się ze sobą, napięte relacje, przeżywany kryzys życiowy czy zaburzenia odżywiania wymagają specjalnej formy pomocy psychologicznej – terapii rodzin.

Terapia rodzin to terapia, w trakcie której w spotkaniu z psychoterapeutą udział bierze cała rodzina. Do samej terapii należy podejść z odpowiednim nastawieniem oraz świadomością, jakich efektów się spodziewamy. Dzięki możliwości wypowiedzenia się przez każdego członka rodziny, w trakcie spotkań z terapeutą relacje rodzinne są odbudowywane lub budowane na nowo. Przedstawienie swojego punktu widzenia pomaga rodzinie porozumieć się oraz pracować nad komunikacją oraz wzajemnym zrozumieniem. 

W niektórych przypadkach terapia rodzinna wymaga zastosowania podejścia systemowego, czyli wsparcia terapii grupowej poprzez indywidualne spotkania terapeuty z członkami rodziny.