Wiem, Rozumiem, Pomagam 2023

Post na Facebook 940x788 px (5)
Bezpłatne wsparcie psychologiczne

Wiem, Rozumiem, Pomagam 2023 - program bezpłatnych konsultacji psychologicznych

Fundacja Terapeutyczna ogłasza rozpoczęcie nowego programu wsparcia psychologicznego. „Wiem, Rozumiem, Pomagam 2023” to program bezpłatnych konsultacji psychologicznych dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz rodzin. W ramach programu każdemu Uczestnikowi przysługują 3 konsultacje psychologiczne z psychologiem, ukierunkowane na pomoc w obecnie przeżywanej trudnej sytuacji życiowej.
Program jest kierowany do mieszkańców m. st. Warszawa i jest realizowany w terminie od września do listopada 2023.
Projekt finansuje m. st. Warszawa
Wiem, Rozumiem, Pomagam 2023

Do kogo jest adresowany program?

Nasz program bezpłatnego wsparcia psychologicznego jest kierowany do mieszkańców m. st. Warszawy, którzy znajdują się w trudnym momencie swojego życia, a obecna sytuacja wiążę się z negatywnymi skutkami psychologicznymi i nie pozwala im samodzielnie podjąć odpłatnej fachowej pomocy psychologicznej. Odbiorcami programu mogą być zarówno dzieci i młodzież, osoby dorosłe, jak i całe rodziny, których trudności wynikają z powodów, takich jak trudna sytuacja materialna, utrata pracy, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, uzależnienie, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa.

Założenia programu

Bezpłatne konsultacje psychologiczne

Celem naszego programu jest zapewnienie jego odbiorcom fachowej, specjalistycznej pomocy psychologicznej. W ramach programu każdy zakwalifikowany uczestnik może wziąć udział w 3 bezpłatnych konsultacjach psychologicznych. Spotkania realizowane w ramach programu są prowadzone przez doświadczonych psychologów i psychoterapeutów, specjalizujących się w różnych obszarach terapeutycznych.

Konsultacje przewidziane w ramach programu mają na celu doraźną pomoc psychologiczną, ukierunkowaną na odzyskanie równowagi psychicznej oraz nabycie kompetencji, które pozwolą na przezwyciężenie obecnie doświadczanych trudności. Spotkania realizowane w ramach cyklu 3 bezpłatnych konsultacji stanowią próbę zdiagnozowania oraz odpowiedzenia na najpilniejsze dolegliwości natury psychicznej osoby zgłaszającej się do programu.

Program został podzielony na 3 kategorie, natomiast wybór odpowiedniej formy wsparcia należy do odbiorcy programu.

  • Bezpłatne konsultacje dla dzieci i młodzieży – cykl 3 spotkań, każde z nich trwa 50 minut.
  • Bezpłatne konsultacje dla osób dorosłych – cykl 3 spotkań, każde z nich trwa 50 minut.
  • Bezpłatne konsultacje dla rodzin – cykl 3 spotkań, każde z nich trwa 90 minut.
Zasady i ograniczenia

Kwalifikacja do programu

Warunkiem koniecznym przystąpienia do programu jest przeczytanie i zaakceptowanie Regulaminu Programu oraz Zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO), dostępnych w załącznikach poniżej. Zgłoszenia do programu należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego — po jego przesłaniu zgłoszenie zostanie rozpatrzone pod względem kwalifikacji do programu. Po rozpatrzeniu zgłoszenia Fundacja Terapeutyczna skontaktuje się drogą mailową lub telefoniczną w celu poinformowania o zakwalifikowaniu się do programu oraz zaproponowania terminów spotkań.

Dostępność terminów spotkań oraz wolnych miejsc na spotkania w ramach programów jest ograniczona. Dokładne zasady kwalifikacji do programu zostały opisane w Regulaminie.