Jakie są zadania rodziców dorosłego dziecka?

W tym miesiącu skupiamy się na rodzicielstwie – zadaniach, jakie powinni spełniać rodzice dzieci w zależności od ich wieku i poziomu rozwoju. Może wydawać się, że rola rodzica kończy się wraz z osiągnięciem przez dziecko dorosłości i początkiem samodzielnego życia. Choć rola rodziców dorosłego dziecka wygląda zupełnie inaczej niż przed osiągnięciem przez dziecka pełnoletniości, rodzic nadal pozostaje ważną figurą w…

Zobacz

Jakie są zadania rodziców nastolatka?

Tydzień temu pisaliśmy o tematyce rodzicielstwa z perspektywy małego dziecka i zadań, jakie powinien spełnić rodzic kilkuletniego dziecka, by umożliwić mu rozwój fizyczny, poznawczy oraz społeczny i emocjonalny. Rola rodzica zmienia się dość znacząco, gdy dziecko zaczyna dojrzewać. Co więc możemy powiedzieć o zadaniach, jakie powinni spełniać rodzice wobec swoich nastoletnich dzieci?  Rola rodzica w życiu dziecka nastoletniego nie jest…

Zobacz

Jakie są zadania rodziców małego dziecka?

Kilka dni temu rozpoczęliśmy maj, a to oznacza początek kolejnego miesiąca tematycznego! Jak wiemy, w maju przypada Dzień Matki, natomiast niespełna miesiąc później – Dzień Ojca, co uznaliśmy za świetną okazję do tego, by przyjrzeć się tematyce rodzicielstwa. W maju będziemy pisać o roli, jaką pełnią rodzice w życiu swoich dzieci. By jak najpełniej omówić tę tematykę, skupimy się na…

Zobacz

Jak wygląda depresja u dzieci?

W lutym przypada Międzynarodowy Dzień Depresji – z tego powodu, luty poświęcamy tematyce bardzo aktualnej i obecnie powszechnej – depresji. Czym właściwie jest depresja? Mówiąc prosto, depresja jest zaburzeniem afektywnym (zaburzeniem nastroju), którego głównym objawem jest długo utrzymujące się obniżenie nastroju. Z badań wynika, że depresja może wystąpić już u małych, kilkuletnich dzieci. Wśród najmłodszych występuje kilka objawów, które są…

Zobacz

Jak wygląda rozwój osobowości u seniorów?

Wiemy już, na czym polega rozwój osobowości, a także wynikające z niego zachowanie dzieci, nastolatków i osób dorosłych. Do omówienia pozostała nam ostatnia grupa wiekowa, jaką jest grupa osób starszych.  Na samym początku warto odpowiedzieć na ważne pytanie – czy u osób starszych osobowość może podlegać zmianom? Podobnie jak w przypadku pozostałych osób dorosłych, osobowość jest raczej stała, natomiast może…

Zobacz

Jak wygląda rozwój osobowości u nastolatków?

Wiemy już, że osobowość kształtuje się w dzieciństwie – to właśnie wtedy stają się widoczne charakterystyczne dla danego dziecka style zachowania i doświadczania myśli i emocji. Na czym polega więc kształtowanie się osobowości w okresie adolescencji, a także wynikające z rozwoju osobowości funkcjonowanie nastolatków? W okresie nastoletnim osobowość jest już w znacznej części ukształtowana, jednak cechy osobowości, podobnie jak w…

Zobacz

Jak wygląda rozwój osobowości u dzieci?

Rozpoczęliśmy styczeń, dlatego serdecznie zapraszamy na kolejny miesiąc tematyczny, tym razem poświęcony rozwojowi osobowości, a także jej wpływowi na zachowanie dzieci, nastolatków, dorosłych oraz seniorów.  Czym jest osobowość? W psychologii wiele jest sposobów jej opisywania, a najbardziej ogólną definicją tego pojęcia jest unikalny zbiór cech psychicznych danego człowieka, który wpływa na jego zachowanie. Osobowość kształtuje się już w dzieciństwie, a…

Zobacz

Jak wygląda bezpieczny styl przywiązania u seniorów?

W tym miesiącu dowiedzieliśmy się już, jak bezpieczny styl przywiązania wygląda u dzieci, nastolatków i dorosłych. Charakterystycznymi cechami u osób we wszystkich tych grupach wiekowych są przede wszystkim: poczucie bezpieczeństwa, zaufanie do bliskich, poczucie własnej wartości, a także łatwość w rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji. Czas teraz na ostatnią grupę wiekową – osoby w podeszłym wieku. Wymienione wyżej cechy dotyczą także…

Zobacz

Jak wygląda bezpieczny styl przywiązania u dzieci?

Kilka dni temu rozpoczęliśmy grudzień, a to oznacza kolejny miesiąc tematyczny w naszej Fundacji! Za sobą mamy już dwa style przywiązania – lękowo-ambiwalentny, a także lękowo-unikający. Czas na kolejny z nich – styl bezpieczny. U jakich osób wykształca się ten styl, a także jak wpływa na radzenie sobie z emocjami i tworzenie bliskich relacji? Na te pytania odpowiemy sobie przez…

Zobacz

Jak wygląda lękowo-unikający styl przywiązania u seniorów?

Wiemy już, czym charakteryzuje się lękowo-unikający styl przywiązania u dzieci, nastolatków i dorosłych – cechy wspólne, które łączą te grupy, to wycofanie emocjonalne, wysoki poziom lęku, a także dążenie do samowystarczalności. Cechy te w dużej charakteryzują również osoby starsze, stanowiące podgrupę dorosłych. Ze względu na specyficzną sytuację życiową, w jakiej znajdują się seniorzy, styl lękowo-unikający wiąże się jednak z kilkoma…

Zobacz