W dniu dzisiejszym w Fundacji Terapeutycznej odbył się warsztat dla dzieci, poświęcony mnemotechnikom, służącym efektywnej nauce. Zajęcia były przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym, jednak mogą być dobrą okazją do przypomnienia nam, dorosłym, jak skutecznie uczyć się i zapamiętywać. 

Mianem mnemotechnik określamy metody, które poprawiają nasze umiejętności zapamiętywania, przechowywania i wydobywania informacji, czyniąc naukę szybszą i łatwiejszą. Mnemotechniki są zwykle kojarzone z przyswajaniem wiedzy typu szkolnego lub akademickiego, jednak mogą być z powodzeniem wykorzystywane także w życiu codziennym – np. przy zapamiętywaniu imion nowo poznanych osób czy też dat urodzin naszych bliskich. 

Jedną z najczęściej wykorzystywanych mnemotechnik jest metoda akronimów, polegająca na utworzeniu słowa skonstruowanego z pierwszych liter nazw, które musimy zapamiętać. Przykładowo, gdy chcemy nauczyć się nazw Wielkich Jezior Północnoamerykańskich, możemy rozpocząć od przyswojenia akrominu „HOMES”. Gdy przypomnimy sobie to słowo, znacznie łatwiej będzie nam przywołać nazwy wymienionych jezior (Huron, Ontario, Michigan, Erie i Superior). 

Gdy, tak jak w poprzednim przykładzie, musimy nauczyć się ciagu kolejnych elementów, skuteczną mnemotechniką może być tzw. metoda łańcuchowa. Polega ona na ułożeniu historyki, w której będą występowały słowa, które kolejno powinniśmy zapamiętać. Dobrym pomysłem może być stworzenie historii ciekawej, zabawnej, a nawet zupełnie absurdalnej – dzięki temu istnieje większa szansa na jej zapamiętanie. 

Popularną mnemotechniką są ponadto tzw. mapy myśli. Zwykle tworzy się je w formie wizualnej – na środku kartki piszemy główne pojęcie czy zjawisko, którym będziemy się zajmowali. Rysujemy następnie kolejne rozgałęzienia – coraz bardziej szczegółowe aspekty dlatego zjawiska. Metoda map myśli jest skuteczna ponieważ pozwala na lepsze zrozumienie zagadnienia, którego mamy się nauczyć, a także uporządkowanie wiedzy. 

A Wy – stosujecie jakieś mnemotechniki? 🙂

Dodaj swój komentarz