Grupowe programy

01

Indywidualna rozmowa z osobą prowadzącą grupę. Idealna na sam początek.

Trening umiejętności rodzicielskich, czyli jak mówić, słuchać i rozumieć swoje dziecko.