Zakres specjalizacji:
  • Warsztat Pewności Siebie
  • Trening Poczucia Własnej Wartości
Godziny przyjęć:
  • środy 18:30 – 21:00
Trening Poczucia Własnej Wartości

Hanna Szepietowska

Psycholog ze specjalizacją z psychologii klinicznej dziecka oraz psychologii wychowawczej, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest certyfikowanym trenerem metody uważności dla dzieci „Uwaga! to działa”. Ukończyła szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR – kurs I stopnia oraz szkolenie z terapii metodą Kid’s Skills.  W trakcie studiów podyplomowych z Porozumienia bez Przemocy (NVC w Edukacji). Brała udział w wielu konferencjach, wykładach i szkoleniach i posiada uprawnienia do diagnozy wieloma narzędziami diagnostycznymi (m.in. SB-5, IDS, IDS-2, Leiter). Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i dba o rozwój osobisty.

Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku 4-10 lat z problemami w funkcjonowaniu emocjonalnym, społecznym, poznawczym, trudnościami rozwojowymi. Prowadzi indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców oraz terapię wspierająca rozwój poczucia własnej wartości dzieci (według autorskiego programu). Prowadzi grupowe zajęcia relaksacyjne dla dzieci – Trening Uważności Żabki. Zajmuje się także diagnozą dojrzałości szkolnej dzieci 5-6 – letnich oraz terapią pedagogiczną dzieci z ryzykiem dysleksji i odroczonym obowiązkiem szkolnym.