Zakres specjalizacji:
  • Terapia logopedyczna
Godziny przyjęć:
  • poniedziałki 15:00 – 20:00
  • piątki 15:00 – 20:00
Logopeda

Joanna Abramowicz

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki specjalnej o specjalności Logopedia. Jestem terapeutką, dla której niezwykle ważna jest relacja z dzieckiem oparta na szacunku i empatii. Bardzo bliska jest mi koncepcja porozumienia bez przemocy (NVC). Staram się do każdego pacjenta podchodzić indywidualnie i dostosowywać metody pracy do jego potrzeb. Często wplatam w zajęcia aktywności związane z moimi zainteresowaniami – elementy dramy i muzykoterapii.

Dotychczasowe doświadczenie zdobywałam pracując w placówkach terapeutycznych i integracyjnych oraz podczas stażu, prowadząc terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami artykulacji oraz dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Kursy i szkolenia:

Szkolenie Gesty GORA w ujęciu praktycznym
Szkolenie Miogopedia – praktyczna terapia miofunkcjonalna
Szkolenie Logorytmika – ruch – słuch – słowo
Szkolenie Masaż logopedyczny strefy orofacjalnej
Konferencja Leczenie interdyscyplinarne: laryngolog – stomatolog – fizjoterapeuta – logopeda
Kurs Rozwijanie kompetencji dydaktyczno-wychowawczych w formie on-line
Szkolenie Agresja i zachowania trudne wśród dzieci

Zakres specjalizacji:
– zaburzenia artykulacji,
– terapia miofunkcjonalna,
– opóźniony rozwój mowy,
– zaburzenia ze spektrum autyzmu.