Zakres specjalizacji:
  • Indywidualna psychoterapia osób dorosłych
  • Indywidualna psychoterapia dzieci i młodzieży
  • Terapia par i małżeństw
  • Terapia rodzin
Godziny przyjęć:
  • poniedziałki 16:30 – 21:00
  • piątki 16:30 – 21:00
Terapia osób dorosłych, dzieci i młodzieży

Katarzyna Jamrozik

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła psychologię na specjalności psychoterapia i terapia seksualna pod kierownictwem prof. Zbigniewa Lew-Starowicza oraz 4-letni kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Aktualnie pozostaje w trakcie certyfikacji. Pracuje w nurcie systemowo – psychodynamicznym, pod stałą superwizją, zgodnie z Kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologów PTP.

Doświadczenie zawodowe zdobywa od 10 lat pracując i odbywając staże w Oddziałach Psychiatrycznych, m.in. Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrycznym, a także Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych i innych placówkach pomocowych.

Swoją pomoc kieruje zarówno do pacjentów indywidualnych jak i par i rodzin pomagając w codziennych trudnościach i dylematach. Wspiera ich w przezwyciężaniu kryzysów, poprawianiu komunikacji, dbaniu o relacje. Pomaga odnaleźć i zrozumieć źródło trudnych emocji, radzić sobie z konfliktami. W swojej pracy stara się pokazać szerszy kontekst zgłaszanej trudności a każdego pacjenta traktować indywidualnie i ze zrozumieniem. Podkreśla znaczenie systemów wychowawczych i oddziaływań międzyludzkich na funkcjonowanie człowieka. Wspiera osoby z objawami depresji, lęku, zaburzeń odżywiania, a także w kryzysach związanych z adolescencją, rozwodem, przeżytą traumą. Prowadzi terapię dla osób z trudnościami emocjonalnymi i w kontaktach społecznych.