Mama uczestnika półkolonii

Same pozytywne odczucia, profesjonalizm kadry, wymiana informacji rodzic-opiekun na najwyższym poziomie.