Mama uczestnika półkolonii

Jestem bardzo wdzięczna za super opiekę i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dziecku.