Zakres specjalizacji:
  • Terapia SI
Godziny przyjęć:
  • soboty 15:00 – 18:00
  • niedziele 13:30 – 18:30
Terapeuta integracji sensorycznej

Beata Redos

Magister edukacji wychowania przedszkolnego z terapią pedagogiczną, Oligofrenopedagog;  Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia, Certyfikowany specjalista Terapii Ręki I i II stopnia; Certyfikowany Terapeuta TUS, Certyfikowany Instruktor Nordic Walking, Terapeuta programu szkolnego bilateralnej integracji oraz posiadam kwalifikacje do prowadzenia zajęć grupowych metodą INPP; Członek Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta; Posiada kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

W swojej pracy łączy zdobytą wiedzę z doświadczeniem. Jako pedagog szczególną uwagę zwraca na poczucie bezpieczeństwa i komfort emocjonalny dziecka; potrzeby i zainteresowania dzieci. Pomaganie dzieciom daje jej wiele radości i satysfakcji jako człowiekowi i specjaliście. W swojej pracy łączy zdobytą wiedzę z doświadczeniem.