Zakres specjalizacji:
 • Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej
Diagnosta narzędzia ADOS -2, pedagog specjalny, diagnosta ADI-R, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej

Marta Kozłowska

Jestem pedagogiem specjalnym, certyfikowanym diagnostą narzędzia ADOS-2, diagnostą ADI-R,  diagnostą i terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą ręki.

Prowadzę diagnozę i terapię dzieci z różnymi trudnościami z zakresu integracji sensorycznej, terapię ręki oraz diagnozę zaburzeń spektrum autyzmu z wykorzystaniem narzędzia ADOS-2 i narzędzia ADI-R. Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie. Staram się jak najlepiej poznać dziecko, nawiązać dobrą relację, żeby proces terapeutyczny przebiegał w przyjaznej atmosferze. Ważnym aspektem dla mnie jest również współpraca z rodzicem, tak żeby był świadomy jak pracować z dzieckiem w domu, przyśpieszając tym samym efekty terapii.

Regularnie uczestniczę w szkoleniach dotyczących diagnozy i terapii dzieci.
Najważniejsze kursy i szkolenia, które pomagają mi w codziennej pracy diagnostycznej i terapeutycznej:

 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu – Synapsis;
 • Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej;
 • ADI-R. Zrewidowany wywiad do diagnozy klinicznej – Fundacja Jim;
 • Lęk w spektrum autyzmu;
 • Sposoby rozróżniania zaburzeń SI od ADHD;
 • Terapia Integracji Sensorycznej u dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu;
 • Metody i techniki manualne regulujące nastrój emocjonalny dzieci z ASD;
 • Małe dziecko do 6 roku życia w gabinecie terapeuty SI – jak prowadzić postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w konkretnych przypadkach zaburzeń SI;
 • Terapia taktylna w gabinecie terapeuty SI;
 • Rozwój grafomotoryki w wieku przedszkolnym;
 • „Pomagam! Wiem jak!” – program szkoleń dla otoczenia osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Prywatnie jestem mamą dwóch wspaniałych synów. Czas wolny spędzam na wycieczkach i podróżach.