Zakres specjalizacji:
  • Indywidualna psychoterapia dzieci i młodzieży
  • Indywidualna psychoterapia dorosłych do 21 r.ż.
  • Konsultacje rodzicielskie
  • Indywidualna psychoterapia osób z niepełnosprawnościami
Godziny przyjęć:
  • środy 15:00 – 20:00
  • czwartki 15:00 – 20:00
Terapia dzieci i młodzieży

Ewa Strugalska-Gola

Ukończyłam psychologię w trybie stacjonarnym, o specjalności klinicznej, na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jestem w trakcie 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT.

Ukończyłam studia podyplomowe  „Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie” pod kierownictwem dr Ewy Odachowskiej. Ukończyłam szkolenie z zakresu alternatywnej komunikacji AAC oraz szkolenie dotyczące Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodku Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT, Powiślańskiej Fundacji Społecznej, Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Prowadziłam zajęcia terapeutyczne skierowane do dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju (CZR), współpracując z placówkami przedszkolnymi oraz szkolnymi. Obecnie pracuję jako psycholog, udzielając różnych form wsparcia skierowanych do osób dorosłych i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową. Zajmuję się działaniami o charakterze interwencyjnym oraz prowadzę treningi z zakresu komunikacji. W Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Centrum CBT realizuję świadczenia NFZ w zakresie porad psychologicznych. W ramach diagnozy psychologicznej zajmuję się rozpoznaniem źródła problemu, określeniem dyspozycji psychicznych oraz funkcjonowania poznawczego dzieci, oraz młodzieży do 21 r.ż. W obszarze moich zainteresowań pozostaje terapia zaburzeń lękowych, wsparcie w redukcji napięć, obszar dotyczący traumy relacyjnej, komunikacja oraz Mindfulness.