Zakres specjalizacji:
 • Logopedia
Godziny przyjęć:
 • środy 17:00 – 20:00
 • piątki 16:00 – 20:00
Logopeda, filolog

Magdalena Zając

Wykształcenie:

 • Studia licencjackie Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej Język polski specjalizacja logopedyczna oraz specjalizacja nauczycielska
 • Studia magisterskie Uniwersytet Warszawski Język polski specjalność logopedia

Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradniach, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz punktach terapeutycznych. Obecnie pracuje w punkcie terapeutycznym, gdzie prowadzi terapię logopedyczną dzieci z autyzmem oraz zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Kursy i szkolenia:

 • Warsztaty Opóźniony Rozwój Mowy- prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne
 • IV Ogólnopolska Konferencja „Mufa lata. Zaburzenia mowy wieku przedszkolnego”
 • Szkolenie Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) cz.1
 • Szkolenie Nadmierne ślinienie się- techniki terapeutyczne
 • Warsztaty Terapia małego dziecka z autyzmem
 • Szkolenie Logorytmika jako profilaktyka logopedyczna
 • Szkolenie Terapia dziecka z autyzmem
 • Szkolenie Terapia sygmatyzmu międzyzębowego
 • Szkolenia podstawowe w ramach Metody Krakowskiej:
  • Terapia Neurobiologiczna
  • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
  • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
 • Kurs Audiologia w logopedii
 • Kurs Przesiewowe badania logopedyczne
 • Konferencja on-line Kocham logopedię – Autyzm. Zaburzenia komunikacji.
 • Diagnoza i terapia miofunkcjonalna