Zakres specjalizacji:
  • Neurologopedia
  • Logopedia
  • Konsultacje w ramach diagnozy Zespołu Aspergera/autyzmu
  • Diagnoza i ocena funkcjonalna PEP-R
Godziny przyjęć:
  • Środy, 15:00 – 19:00
Logopeda, Neurologopeda

Agnieszka Siwińska

Neurologopeda, magister pedagogiki terapeutycznej, pedagog specjalny. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Marie Curie-Skłodowskiej z zakresu neurologopedii.

Doktorantka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła Introduction to Negotiation: A Strategic Playbook for Becoming a Principled and Persuasive Negotiator oraz Managing Emotions in Times of Uncertainty & Stress na Yale University – Yale School of Management.

Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na stanowisku terapeuty-neurologopedy w poradniach, szkole i ośrodku pomocy społecznej. Odbyła staże w specjalistycznych placówkach w Polsce i Szwajcarii.