Jak zapewne pamiętacie, grudzień jest u nas miesiącem kolejnego ze stylów przywiązania – tym razem na tapet wzięliśmy styl bezpieczny. U dzieci styl ten charakteryzuje się ufnością, poczuciem bezpieczeństwa i poczuciem własnej wartości. Takie społeczne przystosowanie znacznie ułatwia funkcjonowanie w późniejszych etapach życia, w których tworzymy pierwsze bliskie relacje, a także samodzielnie musimy radzić sobie z trudnościami i emocjami. Korzystny wpływ bezpiecznego stylu przywiązania widoczny jest już w okresie adolescencji. 

Jakimi cechami odznacza się więc bezpieczny styl przywiązania u młodzieży? Przede wszystkim, jak dla większości nastolatków, niezwykle ważne są relacje rówieśnicze. Nastolatkowie o bezpiecznym stylu przywiązania dość łatwo nawiązują bliskie relacje – przyjaźnie i pierwsze związki romantyczne. W relacjach tych czują się bezpiecznie, obdarzają przyjaciela lub partnera zaufaniem, potrafią także korzystać z bliskości i wsparcia, a także oferować je innym. Nastolatek, który wykształcił taki styl przywiązania, z reguły bardzo dobrze radzi sobie również w relacji z rodzicami. Tak jak każdy inny nastolatek, pozostaje oczywiście związany z opiekunami, którzy dbają o jego potrzeby materialne i emocjonalne. Zgodnie ze swoim zadaniem rozwojowym w tym okresie, wykształca jednak poczucie swojej własnej tożsamości i autonomię, dlatego potrafi zachować równowagę między bliskością z rodzicami i własną niezależnością.

 U młodzieży o bezpiecznym stylu przywiązania często obserwuje się także poszukiwanie wyzwań i częste podejmowanie nowych aktywności. Nastolatek wie, że posiada odpowiednie zasoby, a także że zawsze może zwrócić się do opiekunów po wsparcie emocjonalne, dlatego chętnie podejmuje nowe wyzwania i eksploruje możliwości, jakie daje mu otoczenie. Inną charakterystyczną cechą bezpiecznego stylu przywiązania u młodzieży jest także adekwatne funkcjonowanie emocjonalne – nastolatek zwykle potrafi nazwać swoje emocje, a także wyrażać je w sposób dostosowany społecznie – bez krzywdzenia innych. Dobrze także rozpoznaje emocje innych osób, a także potrafi na nie reagować. 

Łatwość, z jaką nastolatek radzi sobie z emocjami i nawiązuje relacje, jest niezwykle ważna dla okresu dorosłości. Szczegółowo o funkcjonowaniu dorosłych z bezpiecznym stylem przywiązania napiszemy już w przyszłym tygodniu! 

Dodaj swój komentarz