Kilka dni temu rozpoczęliśmy maj, a to oznacza początek kolejnego miesiąca tematycznego! Jak wiemy, w maju przypada Dzień Matki, natomiast niespełna miesiąc później – Dzień Ojca, co uznaliśmy za świetną okazję do tego, by przyjrzeć się tematyce rodzicielstwa. W maju będziemy pisać o roli, jaką pełnią rodzice w życiu swoich dzieci. By jak najpełniej omówić tę tematykę, skupimy się na zadaniach, jakie pełnią rodzice wobec dzieci w różnych okresach wiekowych. Jak zawsze, zacznijmy od najmłodszych – jakie są więc zadania, które stoją przed rodzicami dzieci w pierwszych latach ich życia? 

Rodzic pełni kluczową rolę życiu dziecka, dlatego stoi przed nim mnóstwo zadań, od których spełnienia będzie zależał dobrostan dziecka, także w późniejszym okresie jego życia. Szczególnie w pierwszych miesiącach życia dziecka, najbardziej kluczowym zadaniem rodzica jest zaspokajanie jego potrzeb fizycznych – potrzeby pragnienia, głodu czy snu. W miarę dorastania dziecka, rola ta ulega przemianie – rodzic uczy je, w jaki sposób samo może sygnalizować potrzeby, tak by stawało się coraz bardziej samodzielne i niezależne. W pierwszych miesiącach życia niezwykle ważne jest także zapewnienie dziecku ciepła, miłości i poczucia bezpieczeństwa, co w praktyce oznacza bliskość fizyczną czy mówienie do dziecka, tak by od pierwszych dni jego życia budować bliską więź. Dbałość o relację z dzieckiem jest kluczowa dla całego jego późniejszego życia – to właśnie w okresie wczesnego dzieciństwa, na podstawie zachowań rodzica, kształtuje się styl przywiązania, tak ważny dla tworzenia własnych relacji i radzenia sobie z trudnościami. 

Relacja z rodzicem jest także ważnym wstępem do budowania życia społecznego dziecka. Zadaniem rodzica kilkuletniego dziecka jest wprowadzenie je w środowisko rówieśnicze, w którym będzie mogło bawić się i nawiązywać relacje. Momentem, w którym większość dzieci zaczyna nawiązywać relacje z rówieśnikami, jest zapisanie dziecka do przedszkola, w którym, oprócz kontaktu z rówieśnikami, uczy się zasad społecznych, rozwija swoją sprawność fizyczną, a także zdobywa wiedzę i umiejętności. Nauka przestrzegania zasad należy również do rodzica, który poprzez wzmocnienia pozytywne i negatywne przekazuje dziecku wiedzę dotyczącą rozróżnienia akceptowanych zachowań od tych, które nie są dozwolone. Ważnym elementem wychowania dziecka, już od pierwszych lat jego życia, jest nauczenie dziecka wypełniania codziennych obowiązków (np. sprzątanie zabawek), co uczy dziecko samodzielności i odpowiedzialności. Rodzic dziecka w wieku wczesnoszkolnym czuwa także nad procesem zdobywania przez niego wiedzy w szkole, ucząc je z czasem coraz większej odpowiedzialności nad własną nauką. 

Rodzic jest najważniejszą figurą w życiu dziecka przez przynajmniej kilka pierwszych lat życia dziecka – ważne jest, by był świadomy tej roli, tak by mógł dbać o swoją pociechę we wszystkich aspektach jej rozwoju – fizycznym, poznawczym, a także społecznym i emocjonalnym. To niezwykle odpowiedzialna rola, która może wiązać się z wieloma trudnościami, stąd kluczowa jest autorefleksja nad własnymi metodami wychowawczymi, a w razie potrzeby – poszukiwanie pomocy, w tym psychologicznej. 

Dodaj swój komentarz