Zakres specjalizacji:
 • Psycholog dziecięcy
 • Diagnoza autyzmu (dzieci)
 • Diagnoza Zespołu Aspergera (dzieci)
 • Diagnoza ADHD (dzieci)
 • Diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych (dzieci)
Godziny przyjęć:
 • środy 17:00 – 20:00
 • piątki 16:00 – 20:00
Psycholog dziecięcy, diagnosta

Izabela Malińska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła szkolenie z zakresu diagnozy i terapii dysleksji dziecięcej.

Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w jednym z Warszawskich Szpitali Klinicznych, Niepublicznej Poradni Psychologicznej dla dzieci i dorosłych, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz prowadząc terapię domową dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, zaburzeniami rozwojowymi i autyzmem.

Główne oddziaływania:

 • diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i wadami rozwojowymi,
 • diagnoza trudności szkolnych i dysleksji
 • terapia trudności szkolnych i dysleksji,
 • rozwiązywanie problemów przedszkolnych i szkolnych,
 • rozwiązywanie trudności w relacjach z rówieśnikami i osobami dorosłymi,
 • poprawa relacji społecznych,
 • rozwiązywanie problemów wychowawczych i ogólnorozwojowych.