Każdy bliski związek, by był kompletny, musi odznaczać się pewnymi cechami, bez których nie możemy mówić o miłości. Amerykański psycholog, Robert Sternberg, w swojej teorii trójczynnikowej zawarł koncepcję trzech elementów, którymi charakteryzują się związki:

intymność (bliskość) – przywiązanie do partnera, szacunek do niego, zaufanie oraz niesienie sobie wzajemnie wsparcia. Opiera się na próbie zrozumienia partnera i trosce o jego dobro. Rozwój intymności w związku zajmuje trochę czasu. Wraz ze wzrastaniem czasu stażu związku, intymność powoli słabnie.

namiętność – bardzo silne pragnienie połączenia się z partnerem, którego głównym elementem jest pożądanie seksualne. Namiętność wiąże się z intensywnymi emocjami – zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi (m.in. euforia, zazdrość). Z namiętności często wynika też nierealistyczne postrzeganie drugiej osoby, jej idealizowanie. Namiętność w początkowych fazach związku rośnie bardzo szybko aż do osiągnięcia apogeum, po czym także dość szybko wygasa.

zaangażowanie (zobowiązanie) – jest efektem świadomej decyzji, by związek przekształcić w coś trwałego. Zaangażowanie w związek to wszelki wysiłek włożony w to, by być ze sobą pomimo wszelkich trudności. Opiera się na wzajemnej komunikacji i reagowaniu na potrzeby obu stron. Wymaga umiejętności słuchania się nawzajem i rozwiązywania konfliktów.

Konfiguracja każdego z tych trzech elementów decyduje o tym, na jakim etapie jest damy związek. Sternberg wyróżnia następujące etapy związków:

miłość ślepa – występuje tylko namiętność

lubienie – występuje jedynie intymność

miłość pusta – pozostaje tylko zaangażowanie

miłość romantyczna – namiętność w połączeniu z intymnością

miłość przyjacielska – intymność i zaangażowanie

miłość fatalna – namiętność i zaangażowanie

miłość kompletna – współwystępowanie namiętności, intymności i zaangażowania

Warto znać elementy miłości i wynikające z nich etapy związku – dzięki tej wiedzy będziemy mogli zrozumieć, czego może naszej relacji brakować, i podjąć odpowiednie kroki, by tę sytuację poprawić.

Trzymajcie się ciepło!

Dodaj swój komentarz