Wiemy już, jakie są najbardziej charakterystyczne przejawy spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży. Czas na kolejną grupę wiekową – tym razem przyjrzymy się temu, jak spektrum wygląda u osób dorosłych. Przejawy, które wymieniamy, są charakterystyczne dla wielu dorosłych w spektrum; warto jednak pamiętać o tym, iż spektrum autyzmu może wiązać się z szerokim wachlarzem zachowań. 

Tak jak w pozostałych grupach wiekowych, trudności widoczne są w trzech obszarach: relacji międzyludzkich, społecznej komunikacji, a także ograniczonych wzorców zainteresowań i aktywności. Osoby dorosłe w spektrum autyzmu mogą mieć trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem bliskich relacji – przyjaźni czy też związków romantycznych, co wynika między innymi z często odczuwanym lękiem doświadczanym w sytuacjach społecznych, związanym z poczuciem “bycia innym”. 

Trudności dotyczą również społecznej komunikacji – osoby dorosłe z diagnozą ASD charakteryzuje dosłowność i bezpośredniość w komunikacji, co może powodować niezrozumienie intencji rozmówców, w tym ironii, sarkazmu i żartów. Dodatkowo, dla osób w spektrum autyzmu trudne jest odczytywanie informacji pochodzących z mowy ciała, a zwłaszcza integrowanie ich z komunikatami werbalnymi. Takie deficyty w społecznej komunikacji w efekcie mogą potęgować poczucie niedopasowania i bycia nierozumianym. 

Dodatkowo, przejawy spektrum autyzmu u osób dorosłych są również widoczne w ich sztywnych, ograniczonych wzorcach zachowań. Osoby z diagnozą ASD w większości cenią sobie stałość i regularność, dlatego sporo czasu mogą spędzać na planowanie codziennych czynności i zadań, a następnie realizowanie ich zgodnie z planem. Częste są również u nich silne zainteresowania, zwane także “fiksacjami” lub, bardziej współcześnie, “fascynacjami”. Takie intensywne zainteresowania dotyczą zwykle wąskich zagadnień, mogą być związane z pasjami takimi jak gra na określonym instrumencie czy też malowanie. 

Osoby dorosłe z diagnozą spektrum autyzmu mają pewne trudności, ale i liczne zasoby, do których należy m.in. zdolność do poświęcania wiele czasu i energii na czynności, które ich interesują. Warto pamiętać o tym przy wspieraniu takich osób podczas ich edukacji, czy też w poszukiwaniu przez nich pracy. 

Dodaj swój komentarz