W ostatnich tygodniach dowiedzieliśmy się, z jakimi zachowaniami wiąże się spektrum autyzmu u dzieci, nastolatków i osób dorosłych. By dokonać jak najpełniejszej analizy, warto przyjrzeć się jeszcze jednej grupie wiekowej – osobom starszym. Jakie są więc charakterystyczne przejawy spektrum autyzmu u seniorów? 

Seniorów w spektrum, tak samo jak pozostałe osoby dorosłe, charakteryzują trudności z zakresu 3 podstawowych obszarów: nawiązywania i utrzymywania relacji międzyludzkich, społecznej komunikacji, a także sztywnych, ograniczonych wzorców zachowania. Osoby starsze w spektrum autyzmu często są wycofane, niechętnie wychodzą z domu, większość czasu spędzając samotnie. Taki styl życia wynika nie tylko z ich trudności związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji, ale też ze specyficznej sytuacji życiowej, związanej z przebywaniem na emeryturze czy też wyprowadzeniem się dorosłych dzieci z domu. Trudności związane ze społeczną komunikacją są podobne, jak w grupie wszystkich osób dorosłych – oznaczają przede wszystkim trudności z rozumieniem metafor czy sarkazmu, a także integrowaniem ze sobą informacji pochodzących z mowy werbalnej i niewerbalnej. Takie funkcjonowanie społeczne może powodować u seniorów z diagnozą ASD poczucie odrzucenia. Z powodu specyficznej sytuacji życiowej, osobom starszym w spektrum stosunkowo często diagnozuję się zaburzenia lękowe lub depresję. 

Grupę tę charakteryzuje również upodobanie rutyny i stałości, przede wszystkim związanej z codziennym planie dnia. Zmiany dotyczące zajęć takich osób, a także ich specyficznych przyzwyczajeń, mogą u nich powodować niepokój, a nawet otwarty sprzeciw wobec osób, które te zmiany powodują. Ponadto, seniorzy w spektrum autyzmu, podobnie jak pozostali dorośli z taką diagnozą, miewają silne zainteresowania, dotyczące zwykle wąskiego obszaru. Oznacza to, że wiele takich osób posiada pasje, którym może poświęcać wiele czasu, i na których temat posiada rozległą wiedzę. Takie funkcjonowanie może być w rzeczywistości zasobem, szczególnie wśród tych seniorów, którzy większość wolnego czasu spędzają samotnie, w domu. Dzięki takim zainteresowaniom osoby starsze mogą dbać o swoje dobre samopoczucie, a także stale się rozwijać. 

To już ostatni wpis dotyczący tematyki spektrum autyzmu, która dotyczy dzieci, nastolatków, dorosłych i seniorów; tak samo mężczyzn, jak i kobiety. Ten tematyczny miesiąc chcielibyśmy podsumować apelem zgodnym z ideą Światowego Dnia Autyzmu, który obchodziliśmy 2 kwietnia: bądźmy empatyczni i wrażliwi na potrzeby i trudności osób z autyzmem. A już w maju zapraszamy na kolejne posty, dotyczące tym razem tematyki rodzicielstwa! 

Dodaj swój komentarz