Jakie są zadania rodziców dorosłego dziecka?

W tym miesiącu skupiamy się na rodzicielstwie – zadaniach, jakie powinni spełniać rodzice dzieci w zależności od ich wieku i poziomu rozwoju. Może wydawać się, że rola rodzica kończy się wraz z osiągnięciem przez dziecko dorosłości i początkiem samodzielnego życia. Choć rola rodziców dorosłego dziecka wygląda zupełnie inaczej niż przed osiągnięciem przez dziecka pełnoletniości, rodzic nadal pozostaje ważną figurą w…

Zobacz

Jak wygląda spektrum autyzmu u seniorów?

W ostatnich tygodniach dowiedzieliśmy się, z jakimi zachowaniami wiąże się spektrum autyzmu u dzieci, nastolatków i osób dorosłych. By dokonać jak najpełniejszej analizy, warto przyjrzeć się jeszcze jednej grupie wiekowej – osobom starszym. Jakie są więc charakterystyczne przejawy spektrum autyzmu u seniorów?  Seniorów w spektrum, tak samo jak pozostałe osoby dorosłe, charakteryzują trudności z zakresu 3 podstawowych obszarów: nawiązywania i…

Zobacz

Jak wygląda depresja u seniorów?

Przyszedł dziś czas na podsumowanie tematyki, której poświęciliśmy ten miesiąc, mianowicie depresji, czyli zaburzenia afektywnego charakteryzującego się długo utrzymującym się obniżeniem nastroju. Wiemy już, jak depresja wygląda u dzieci, nastolatków i dorosłych. Jakie są natomiast charakterystyczne objawy tego zaburzenia wśród osób starszych? Na wystąpienie objawów depresji u seniorów mają wpływ nie tylko czynniki biologiczne, ale także psychospołeczne, wynikające ze specyficznej…

Zobacz

Jak wygląda rozwój osobowości u seniorów?

Wiemy już, na czym polega rozwój osobowości, a także wynikające z niego zachowanie dzieci, nastolatków i osób dorosłych. Do omówienia pozostała nam ostatnia grupa wiekowa, jaką jest grupa osób starszych.  Na samym początku warto odpowiedzieć na ważne pytanie – czy u osób starszych osobowość może podlegać zmianom? Podobnie jak w przypadku pozostałych osób dorosłych, osobowość jest raczej stała, natomiast może…

Zobacz

Jak wygląda bezpieczny styl przywiązania u seniorów?

W tym miesiącu dowiedzieliśmy się już, jak bezpieczny styl przywiązania wygląda u dzieci, nastolatków i dorosłych. Charakterystycznymi cechami u osób we wszystkich tych grupach wiekowych są przede wszystkim: poczucie bezpieczeństwa, zaufanie do bliskich, poczucie własnej wartości, a także łatwość w rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji. Czas teraz na ostatnią grupę wiekową – osoby w podeszłym wieku. Wymienione wyżej cechy dotyczą także…

Zobacz

Jak wygląda lękowo-unikający styl przywiązania u seniorów?

Wiemy już, czym charakteryzuje się lękowo-unikający styl przywiązania u dzieci, nastolatków i dorosłych – cechy wspólne, które łączą te grupy, to wycofanie emocjonalne, wysoki poziom lęku, a także dążenie do samowystarczalności. Cechy te w dużej charakteryzują również osoby starsze, stanowiące podgrupę dorosłych. Ze względu na specyficzną sytuację życiową, w jakiej znajdują się seniorzy, styl lękowo-unikający wiąże się jednak z kilkoma…

Zobacz