Dziś jest ostatni dzień maja – miesiąca, który poświęciliśmy miłości i bliskim relacjom. Pisaliśmy sporo o metodach budowania szczęśliwych związków, a także radzenia sobie z konfliktami. Wiemy na pewno, że do budowania bliskich relacji konieczna jest odpowiednia komunikacja, uwzględniająca potrzeby i uczucia obu stron. Ważne jest także, by się wzajemnie wspierać i o siebie dbać. Nie choć brzmi to prosto, nie zawsze jednak takie jest. Partnerzy często nie są w stanie poradzić sobie sami – szczególnie, gdy kryzys w związku jest bardzo silny, np. taki wynikający z zupełnie innych oczekiwań obu stron. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi terapia dla par.

Komu dedykowana jest terapia dla par? Pomocna może być dla wszystkich związków, które doświadczają kryzysu; formalnych i nieformalnych, dwu- i jednopłciowych. Celem terapii dla par jest wspólne rozwiązanie problemu, jak najlepsze dla obu stron związków. By to osiągnąć, kluczowe jest ustalenie, jak problem postrzega każda ze stron. Mogą to być spostrzeżenia zupełnie odmienne, co uniemożliwia uporanie się z trudnością bez pomocy specjalisty. Terapia pozwala spojrzeć na związek z szerszej perspektywy, wykraczającej poza naszą własną, co już samo w sobie może być pomocne. Terapia dla par, poza pomocą w rozwiązaniu bieżących trudności, dostarcza także odpowiednich strategii na przyszłość. Zadaniem terapii jest nauczenie partnerów skutecznej komunikacji, dzięki której będą mogło wyrażać swoje potrzeby i uczucia, nie obwiniając przy tym drugiej osoby i nie raniąc jej uczuć. Poza tym, celem terapii jest dostarczenie metod odbudowania bliskości w związku, wartościowego spędzania wspólnego czasu czy rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Terapia dla par może pomóc w realizacji licznych innych celów, ustalanych indywidualnie, zgodnie z potrzebami danej pary. Czasem zdarza się, że rozwiązanie problemu przy kontynuowaniu związku nie jest możliwe. Dzieje się tak np., gdy jedna ze stron nie wykazuje chęci dalszej walki o związek, czy też gdy między partnerami wydarzyło się już zwyczajnie zbyt wiele. W takiej sytuacji zadaniem terapeuty jest przygotowanie obu stron związku na zakończenie relacji, tak by uczynić to jak najmniej bolesnym.

Czy terapia par jest dla wszystkich? Z pewnością, tak jak w każdym procesie terapeutycznym, wymagana jest chęć uczestnictwa obu stron i ich gotowość do wprowadzenia zmiany. Istnieje także kilka specyficznych problemów, które uniemożliwiają udział w terapii. Terapia nie przyniesie oczekiwanych skutków, jeśli jedna ze stron pozostaje w innych związkach i nie chce ich porzucić, czy też cierpi na chorobę psychiczną czy uzależnienia, których nie chce leczyć. W takiej sytuacji, partnerom mogą zostać zaproponowane inne formy pomocy, oferowane przez psychiatrów czy mediatorów.

Terapia dla par jest niezwykle pomocna w radzeniu sobie z trudnościami w relacjach. Choć nie ma gwarancji, że terapeuta „uratuje” każdy związek, terapia dla par pozwala spojrzeć na związek z innej perspektywy i odbudować bliskość w relacji.

Przypominamy, że na spotkania terapii dla par możecie umówić się także w Terapeutycznej – zapraszamy do kontaktu!

Dobrego dnia!

Dodaj swój komentarz