Przyszedł dziś czas na podsumowanie tematyki, której poświęciliśmy ten miesiąc, mianowicie depresji, czyli zaburzenia afektywnego charakteryzującego się długo utrzymującym się obniżeniem nastroju. Wiemy już, jak depresja wygląda u dzieci, nastolatków i dorosłych. Jakie są natomiast charakterystyczne objawy tego zaburzenia wśród osób starszych?

Na wystąpienie objawów depresji u seniorów mają wpływ nie tylko czynniki biologiczne, ale także psychospołeczne, wynikające ze specyficznej sytuacji, w jakiej znajdują się osoby starsze. Jednymi z wielu powodów wystąpienia depresji może być np. nagła zmiana sytuacji życiowej (np. umieszczenie w domu opieki lub śmierć partnera) czy też postępująca choroba lub izolacja z życia społecznego. 

Seniorom cierpiącym na depresję towarzyszy kilka objawów, które występują także u osób w innych grupach wiekowych. Są to przede wszystkim: utrata dotychczasowych zainteresowań, utrzymujące się uczucie smutku i przygnębienia, a także spadek energii i utrata apetytu. Seniorzy cierpiący na depresję często mają także trudności ze snem – najczęściej przez długi czas nie mogą zasnąć, a także budzą się wcześnie nad ranem. Charakterystyczne dla osób starszych są częste zmiany nastroju, a także płaczliwość. Często, także ze względu na współwystępujące choroby i schorzenia, obserwuje się również obniżoną sprawność ruchową. Seniorzy cierpiący na depresję zwykle niechętnie opuszczają swój dom, są wycofani z kontaktów społecznych; przez swoje trudności mogą być nawet postrzegani jako zgorzkniali i nieprzyjemni dla otoczenia. Charakterystyczne dla tej grupy wiekowej jest ponadto współwystępowanie objawów somatycznych, takich jak bóle głowy i brzucha.

Tym postem kończymy miesiąc poświęcony problematyce depresji. Na sam koniec pragniemy dodać ważną refleksję i apel zarazem – bądźmy czujni na wszelkie przejawy dłużej utrzymującego się gorszego samopoczucia – zarówno u nas samych, jak i u naszych bliskich, tak by zapewnić sobie i innym jak najlepsze wsparcie. Dbajmy o siebie i innych!

Dodaj swój komentarz