Grupowe programy

01

Zajęcia rozwijające sensorykę, dużą motorykę oraz język angielski u najmłodszych!

02

Zamieńmy agresję na skuteczną komunikację! Zajęcia dla dzieci w wieku 11-13 lat.

03

Rozwijanie poczucia własnej wartości oraz adaptacja społeczna poprzez kontakt z innymi nastolatkami

04

Każdy nas jest równie ważny! Zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat.

05

Rozwój społeczny to podstawa. Zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 15 lat.

06

Szukasz grupy terapeutycznej dla Twojego dziecka? Zapraszamy na rozmowę.