Dzieci i młodzież

01

Zajęcia rozwijające sensorykę, dużą motorykę oraz język angielski u najmłodszych!

02

Psychoterapia długo- oraz krótkoterminowa dla dzieci i młodzieży. Zaufaj nam i zadbaj o swoje dziecko.

03

Psychoterapia długo- oraz krótkoterminowa dla dzieci i młodzieży. Zaufaj nam i zadbaj o swoje dziecko.

04

Psychoterapia długo- oraz krótkoterminowa dla dzieci i młodzieży. Zaufaj nam i zadbaj o swoje dziecko.

05

Psychoterapia długo- oraz krótkoterminowa dla dzieci i młodzieży. Zaufaj nam i zadbaj o swoje dziecko.

06

Psychoterapia długo- oraz krótkoterminowa dla dzieci i młodzieży. Zaufaj nam i zadbaj o swoje dziecko.

07

Psychoterapia długo- oraz krótkoterminowa dla dzieci i młodzieży. Zaufaj nam i zadbaj o swoje dziecko.

08

Zamieńmy agresję na skuteczną komunikację! Zajęcia dla dzieci w wieku 11-13 lat.

09

Usłysz swój organizm dzięki metodzie biologicznego sprzężenia zwrotnego.

10

Rozwijanie poczucia własnej wartości oraz adaptacja społeczna poprzez kontakt z innymi nastolatkami